Så mycket kostar ditt besök

Våra patientavgifter. Man som betalar med kort.

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Region Skåne har satt upp.

Sedan våren 2015 kostar det inte någonting att gå till sjuksköterska, undersköterska eller distriktssköterska på vårdcentralen. Om du missar eller lämnar sent återbud till den här typen av besök får du betala 300 kr (ingår ej i högkostnadsskyddet).

Avgiftsfritt för barn och äldre

Barn och unga under 20 år samt patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvård (fr.o.m. 1 januari 2018). 

Våra priser

Priserna i listan nedan gäller för alla våra vårdcentraler i Skåne. Tänk på att denna mottagning kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

Observera att det kan vara olika avgifter som gäller beroende på om du besöker den mottagning du är listad på eller om du besöker en annan mottagning.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 150 kr (höjdes 1 januari 2012).

 

Besök Pris i SEK
Läkarbesök (oavsett om du är listad patient eller ej) 200
Sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0
Specialistläkare - med remiss
(t ex. ortoped, öron-näsa-hals)
100
Specialistläkare - utan remiss
(t ex. ortoped, öron-näsa-hals)
300
Kurator, psykolog 200
Psykolog/kurator med KBT-ackreditering 200
Arbetsterapeut 200
Sjukgymnast 200
Mödravård & barnhälsovård 0
Barnmorskerådgivning 0
Gynekologiskt cellprov (23-70 år) 0


Läs mer om patientavgifter i Skåne på 1177
.

Återbud / uteblivet besök

Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före ett bokat besök, eller helt uteblir, får du betala en avgift.