Vaccin och priser

Här kan du se vad våra olika vaccin kostar.

Vaccination mot säsongsinfluensan

Influensasäsongen är här och om du tillhör en riskgrupp är det extra viktigt att du vaccinerar dig.

Du hör till en riskgrupp om:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom, astma, diabetes eller KOL.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Du är gravid. Se samtliga riskgrupper här.

Prislista

Vaccin Pris
Rådgivning 0 kr
Pneumokocker (pneumovax) 180 kr
Säsongsinfluensa (riskgrupp) 0 kr
Säsongsinfluensa (ej riskgrupp) 130 kr

Innehållsansvarig för denna sida:

Mahshid Klang
Medicinskt ansvarig läkare,
specialist allmänmedicin