Våra kurser och föreläsningar

Psykisk ohälsa, kurser och föreläsningar.

Föreläsningar: Må bra

Under föreläsningarna berättar vår psykolog om vad psykisk ohälsa beror på och ger enkla tips på vad man kan göra för att må bättre. Föreläsningarna är ingen behandling och det finns inte heller något krav på att du måste delta genom att prata om dig själv. Du kan helt enkelt bara komma och lyssna. Föreläsningarna utgår ifrån KBT (kognitiv beteendeterapi).

Skicka e-post till 
malin.hammarberg@capio.se för information om föreläsningstillfällen och anmälan. Du kan också ringa till Psykosociala temets telefon. Telefontid tisdag-fredag kl 11-12 0418-56 08 00.

Föreläsningar:

  • Stressa mindre
  • Ut ur depression
  • Hantera ångest, panik och fobier
  • Sömn och återhämtning

Kurs: Mindfulness

Tillsammans med psykolog och kurator görs övningar i syfte att bli medvetet närvarande. Vi övar också på att inte värdera eller döma det vi upplever, utan istället ta ett observerande perspektiv. Träning i medveten närvaro kan vara hjälpsamt för personer som t.ex lider av ångest, nedstämdhet och stress. Vid dessa tillstånd är det vanligt att vi glömmer leva i nuet och istället ältar det som hänt eller grubblar på vad som kan komma att hända. Vi träffas vid fyra tillfällen per grupp, en gång i veckan. Grupperna startas löpande.

Skicka e-post till ia.hedberg@capio.se eller malin.fogelberg@capio.se för information om gruppstart och anmälan. Du kan också ringa till psykosociala teamets telefon. Telefontid tisdag-fredag klockan 11.00-12.00, 0418-56080.

Mindfulness-träningen hjälper dig att:

  • Vara klarvaket uppmärksam på det som är här och nu.
  • Finna balans, lugn och ro i din vardag och i ditt arbete.
  • Göra dig av med onödig stress. Det ger avspänning och vila i både kropp och sinne, mer glädje och ökat välbefinnande.

Innehållsansvarig för denna sida:

Mahshid Klang
Medicinskt ansvarig läkare,
specialist allmänmedicin