Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Jeanette Klemensson

Verksamhetschef

Linda Hallin

Fysioterapeut

Dominika Horvath

Fysioterapeut

Sofie Hall

Fysioterapeut

Föräldraledig

Nina Persson

Fysioterapeut

Evonne Wendel

Arbetsterapeut