föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Vaccination

 • Allergi

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Dietik/kostrådgivning

 • Hud

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner

 • Intyg

 • Provtagning

 • Sår och stygn

 • Äldremottagning

 • Hälsokontroll

 • Hälsokontroll hos sjuksköterska

 • Företagshälsa

 • Jourmottagning