Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Jeanette Klemensson

Verksamhetschef

Emma Bauer

Vice verksamhetschef

Caroline Lidvall Wigroth

Medicinsk sekreterare

Emelie Andersson

Medicinsk sekreterare

Ingela Magnusson

Medicinsk sekreterare

Maria Hansson

Medicinsk sekreterare / chefsstöd

Emilie Isaksson

Medicinsk sekreterare

Anders Olin

Specialist i allmänmedicin

Isabella Noushabadi Wiaczek

ST-läkare

Maria Romerius

Distriktssköterska

Susanne Forslund

Distriktssköterska

Maria Buday

Distriktssköterska / Diabetessköterska

Charlotte Bengtsson

Sjuksköterska

Ingrid Ahlbäck

Sjuksköterska

Beata Ciesielska

Undersköterska

Karolin Alex Paulson

Undersköterska

Lotta Riex

Undersköterska

Maria Christensson

Undersköterska

Michelle Lööv

Undersköterska

Marina Jönsson

Lokalvårdare

Mikaela Bjurling

Lokalvårdare

Sally Mahdy Hnoosh

Dietist

Judy Dalmyr

Sjuksköterska/ Diabetessköterska

Annette Nordin

Sjuksköterska

Föräldraledig

Lena Olsson

Sjuksköterska

Bettina Révèsz

Sjuksköterska

Jan Hejzlar

Allmänspecialist

My Forslund

Receptionist

Linda Puscas

Receptionist

Adam Khalil

Leg.läkare

Jenny Axelsson

Sjuksköterska

Veronica Karlsson

Sjuksköterska

Sandra Rosén

Kurator

Maria Forsén

Kurator

Sabina Johansson

Sjuksköterska

Felice Kolancali

Sjuksköterska

Haider Al-Husseinawi

Specialist i allmänmedicin

Annica Hilbert

Leg. läkare