BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Malin Friberg

Verksamhetschef

Hanna Darwall Melin

BVC-sjuksköterska

Ingela Bergman

BVC-sjuksköterska

Sofie Lindström

BVC-sjuksköterska