Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Malin Friberg

Verksamhetschef

Sandra Mörck

Barnmorska

Telefontid: Måndag 14.00-15.00. Tisdag-torsdag 14.00-14.30. Fredag 14.00-15.00.

Gunilla Dahl

Barnmorska

Telefontid: Måndag 13.00-14.00. Tisdag-torsdag 13.00-13.30.

Caroline Celander

Barnmorska

Telefontider jämna veckor : Måndag 9.00-10.00. Tisdag-onsdag 9.00-9.30. Torsdag 8.30-9.30. Telefontid udda veckor: Måndag 9.00-10.00. Tisdag-onsdag 9.00-9.30. Torsdag 8.30-9.30.