Inför din koloskopi

Inför en koloskopi behöver alla genomgå en serie förberedelser. Ytterligare förberedelser kan bland annat krävas om du har diabetes, hjärtfel eller colostomi.

Ordinarie förberedelser

Mat och dryck

I fem dagar före undersökningen bör du undvika fiberrik föda (såsom fruktskal, tomater, fröer, müsli, grovt bröd och råa grönsaker). Du ska inte heller ta Lunelax, Inolaxol eller andra fiberpreparat under dessa dagar.

Här hittar du några recept som är lämpliga inför din koloskopi. 

Dagen före undersökningen och på själva undersökningsdagen får du endast dricka klara drycker. Exempel på klara drycker är vatten, sportdryck, buljong, saft, läsk, honungsvatten, kaffe och te. Mjölk ska du däremot inte dricka.

Drick så mycket som möjligt och minst 3 liter per dag. Drick gärna mer om din avföring är missfärgad, brun eller gulgrön. Tänk på att du förlorar mycket vätska till följd av diarréer och att du måste tillföra vätska och kalorier genom till exempel druvsocker under hela perioden. Annars riskerar du att råka ut för vätskebrist eller lågt blodsocker.

Rengöring av tarmen

Tarmen måste vara ren vid undersökningen. För detta använder du ett medel som heter Picoprep. Picoprep är ett ämne som kvarhåller vätska i tarmen och påskyndar tarmtömningen (som vid diarré).

Den första dosen verkar vanligtvis inom sex timmar och den andra dosen har effekt under ungefär tre till fem timmar. Individuella varationer förekommer dock. Smörj gärna ändtarmsmynningen med salva för att skydda huden.

Recept på Picoprep bifogas i kallelsen och det är viktigt att du följer vår instruktion för tarmrengöring, eftersom en undersökning av en oren tarm inte ger några tillförlitliga resultat.

Vid undersökning före kl 11.00 ska Picoprep drickas enl. följande:

Tidpunkt Åtgärd
Dagen före undersökning, kl. 13.00: Blanda innehållet från en dospåse i 150 ml vatten och rör om i 2-3 minuter före intag. Fortsätt med klara drycker enligt ovan. Du bör dricka minst 250 ml varje timme till dess att effekten av Picoprep avtar.
Dagen före undersökning, kl. 19.00: Samma procedur som ovan.

 

Vid undersökning efter kl 11.00 ska Picoprep drickas enl. följande:

Tidpunkt Åtgärd
Dagen före undersökning, kl. 19.00: Blanda innehållet från en dospåse i 150 ml vatten och rör om i 2-3 minuter före intag. Fortsätt med klara drycker enligt ovan. Du bör dricka minst 250 ml varje timme till dess att effekten av Picoprep avtar.
Undersökningsdagen, kl. 7.00: Samma procedur som ovan.

 

Tänk på att dricka även undersökningsdagen.

Extra förberedelser

För dig som använder läkemedel

Om du har diabetes och tar insulin vill vi helst undersöka dig tidigt på dagen. Om du trots det har fått en sen tid, har vi troligtvis inte blivit informerade om din diabetessjukdom. Ring oss oss då för att boka en ny tid.

Om du använder blodförtunnande medel bör du kontakta din AK-enhet (antikoagulantiaenhet), eftersom dessa mediciner behöver sättas ut inför undersökningen. Trombyl kan du dock fortsätta att ta som vanligt.

Du som medicineras med järn behöver avbryta behandlingen en vecka före undersökningen.

Övriga läkemedel kan du fortsätta att ta som vanligt.

För dig med hjärtbesvär

Du som har haft endokardit eller har en inopererad hjärtklaff behöver antibiotika före undersökningen. Om ditt tillstånd har angivits i remissen bifogar vi ett recept på antibiotika i kallelsen. Kontakta oss eller din ordinarie läkare om du saknar recept. 

För dig med kolostomi

Om du har kolostomi underlättas rengöringen om du använder en lång och tömbar påse. Kontakta din stomisjuksköterska, läkare eller oss för mer information.

Innehållsansvarig för denna sida:

Martin Kriz
Medicinskt ansvarig läkare, specialist i allmänkirurgi, Capio Citykliniken Lund Clemenstorget Specialistmottagning.