Körsbärsblommor. Körsbärsblommor.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande. Här kan du läsa mer om vad våra specialister kan hjälpa dig med.

 • Endoskopi

  På vår endoskopimottagning hjälper kirurgen dig som har besvär med tarm, magsäck och matstrupe.

  Endoskopi är en typ av medicinsk undersökning som går ut på att titta in i kroppen med hjälp av ett endoskop. Ett endoskop är ett litet och böjligt instrument som är försett med lampa och kamera.

  Endoskopi kan till exempel behövas vid besvär med:

  • Tolvfingertarmen
  • Tjocktarmen
  • Ändtarmen
  • Matstrupen
  • Magsäcken 

  Hit kommer du för undersökning på remiss från annan vårdgvare eller via ditt försäkringsbolag.

  Vi utför två typer av endoskopi: gastroskopi och koloskopi. Mer om de olika tillvägagångssätten kan du läsa här under Vårt utbud.

  Telefontid: Helgfria vardagar 8.00-11.00 och 14.00-15.00
  046-35 05 58
 • Endoskopi > Gastroskopi

  Gastroskopi är en typ av endoskopi (se ovan) och görs för att utesluta eller bekräfta olika typer av sjukdomar eller besvär i matstrupen, magsäcken eller tolvfingertarmen. En gastroskopi kan även göras vid misstänkt glutenintolerans. Det är alltid en läkare som gör bedömningen att du är i behov av en gastroskopi, och vi tar därför endast emot dig med remiss.  

  Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever:

  • Sura uppstötningar
  • Sväljningssvårigheter (dysfagi)
  • Kräkningar eller diarré
  • Illamående eller tidiga mättnadskänslor
  • Smärta i övre delen av magen i samband med måltid
  • Blod i kräkningar eller avföring
  • Kraftig viktnedgång

  Förberedelser
  Inför en gastroskopi behöver du fasta i fyra timmar. Fasta innebär i detta sammanhang att du varken ska äta eller dricka annat än en mindre mängd vatten. Om du har en viktig medicin du behöver ta under den fastande perioden, försök att skölja ned den med minsta möjliga mängd vatten.

  Om du använder blodförtunnande medel bör du kontakta din AK-enhet (antikoagulantiaenhet) inför besöket.

  Ibland får du lugnande medel i samband med besöket. Tänk på att planera transportsätt utifrån detta, eftersom du inte får köra bil med lugnande medel i kroppen.

  En gastroskopi görs bland annat för att hitta:

  • Magsår
  • Sår i tolvfingertarmen
  • Inflammation i matstrupen
  • Inflammation i magsäcken
  • Tumör
  • Bråck på övre magmunnen
  • Glutenintolerans

  För närvarande är våra väntetider för gastroskopi mellan en vecka och sex månader.

  Ditt besök hos oss

  En gastroskopi genomförs med hjälp av ett gastroskop, som är ett tunt böjligt instrument försett med kamera och lampa. Inför undersökningen får du lägga dig på vänster sida på en brits. Du får även ett bitmunstycke, för att skydda dina tänder under undersökningen. Därefter brukar vi ge bedövningsspray i svalget, för att minska eventuellt obehag.

  Gastroskopet förs in i munnen och går via svalget, matstrupen och magsäcken ut i tolvfingertarmen genom nedre magmunnen. På tillbakavägen tittar vi även på övre magmunnen. Själva undersökningen tar bara några minuter och dokumenteras med digitala bilder. 

  Vi försöker att vara så skonsamma som möjligt, men om det behövs kan du få lugnande medel.

  En gastroskopi görs bland annat för att hitta:

  • Magsår
  • Sår i tolvfingertarmen
  • Inflammation i matstrupen
  • Inflammation i magsäcken
  • Tumör
  • Bråck på övre magmunnen
  • Glutenintolerans

  I de allra flesta fall visar undersökningen att allt är normalt. När gastroskopin är färdig informerar vi dig om vad vi har sett och sätter vid behov in en behandling. Vid magsår eller besvär av samma karaktär brukar du kallas till återbesök inom några veckor. Då görs en ny gastroskopi för att kontrollera att såret läkt ut.

 • Endoskopi > Koloskopi

  Koloskopi är en typ av endoskopi och görs för att utesluta eller bekräfta olika typer av sjukdomar i tjocktarmen eller nedre delen av tunntarmen. Det är alltid en läkare som gör bedömningen att du är i behov av en koloskopi, och vi tar därför endast emot dig med remiss.

  En koloskopi kan bland annat behövas vid:

  • Blod i avföringen
  • Avvikande avföringsmönster under längre tid
  • Diarré
  • Tarmbesvär

  Förberedelser
  En koloskopi kräver vissa förberedelser. Det är exempelvis viktigt att din tarm är ren och att du undvikit fiberrik kost dagarna före undersökningen. Vissa typer av läkemedelsbehandlingar behöver också temporärt avbrytas. Om du har bokat in en koloskopi, vänligen läs våra instruktioner nedan.

  En koloskopi görs bland annat för att hitta:

  • Tarmfickor (divertiklar)
  • Infektion i tarmfickor
  • Olika typer av inflammationer
  • Polyper
  • Crohns sjukdom
  • Ulcerös kolit
  • Tjocktarmscancer

  För närvarande är våra väntetider för koloskopi mellan två veckor och två månader.

  Vid en koloskopi undersöks dina tarmar med hjälp av ett böjligt instrument försett med kamera och lampa. Instrumentet förs in i ändtarmen och går sedan via tjocktarmen förbi blindtarmen till tunntarmens mynning. Koloskopin tar cirka 20 minuter och dokumenteras med digitala bilder.

  Undersökningen kan medföra visst obehag, men vi försöker att vara så skonsamma som möjligt. Vid behov eller önskemål ger vi lugnande och smärtstillande medel. Tänk på att planera transportsätt utifrån detta, eftersom du inte får köra bil med lugnande medel i kroppen.

  I de allra flesta fall visar undersökningen att allt är normalt. När koloskopin är färdig informerar vi dig om vad vi har sett, och remitterar dig vid behov vidare för behandling. Om vi har tagit ett prov från slemhinnan skickas svaret till din läkare som tar kontakt med dig när det inkommit. Du får alltid svar på dina prover, oavsett om de är positiva eller negativa.

 • Flygmedicin

  Vi utfärdar medicinska intyg för piloter, kabinpersonal, flygledare, segelflyg, ballong, ultralätt, LAPL, sjöfolk, yrkesdykare, sportdykare och fallskärmshoppare.

  Mer om vår mottagning för flygmedicin kan du läsa via länken nedan. 

 • Hjärta och kärl

  Hit remitteras patienter med misstänkt eller säkerställd hjärt-kärlsjukdom.

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi kan bland annat hjälpa dig som har:

  • Kranskärlssjukdom
  • Hjärtklaffsjukdom
  • Rytmrubbning
  • Svårreglerat blodtryck
  • Bröstsmärtor
  • Hjärtsvikt
  • Återkommande svimningar

  Ditt besök hos oss

  Vid besöket får du först berätta om dina besvär och hur du upplever dem. Därefter bestämmer vi vilken typ av undersökning som kan ge oss svar på hur vi bäst kan hjälpa dig. 

  Vi utför följande undersökningar:

  • EKG
  • Ekokardiografi (ultraljud av hjärtat)
  • Arbetsprov (EKG-registrering under maximal ansträngning på testcykel)
  • 24-timmars blodtrycksmätning
  • Långtids-EKG (EKG-registrering under upp till 7 dygn)
  • Spirometri (lungfunktionsundersökning)

  Ultraljudsundersökning av hjärtat

  Vid en ultraljudsundersökning av hjärtat får du först klä av dig helt på överkroppen och lägga dig på en undersökningsbrits. Därefter använder hjärtläkaren en så kallad ultraljudsgivare för att undersöka dig med hjälp av ljudvågsteknik. Ultraljudsgivaren sänder ut ljudvågor som reflekteras av dina vävnader och organ. När detta sker skapas en rörlig bild på en bildskärm som hjälper läkaren att se eventuella problemområden i och omkring hjärtat. Undersökningen är helt smärtfri. 

  Arbetsprov

  Vid denna form av EKG-undersökning låter vi dig cykla på en testcykel och registerar hur ditt hjärta beter sig vid maximal ansträngning. Om du har bokat tid hos oss för denna typ av undersökning behöver du ta med dig träningskläder till mottagningen.

  Långtidsmätning av EKG

  Man kan även mäta EKG under lite längre tid för att fånga in fler händelser i din hjärtaktivitet. Vid en 24-timmars EKG-registrering eller ett långtids-EKG använder vi oss av en slags bandspelare för att registrera din hjärtverksamhet.

  Rent praktiskt går det till så att vi fäster ett antal sensorer på din kropp, kopplade till en dosa. Denna dosa får du bära med dig i upp till sju dygn, medan du lever ditt vanliga liv och gör sådant som du brukar. När det är dags att avsluta mätningen får du komma tillbaka till oss på hjärtmottagningen för att koppla ifrån mätaren så att vi kan analysera resultatet. Undersökningsresultatet syns efter bara ett par minuter, därför får du svar på hur det gått direkt vid besöket.

  Efter att analyserat resultatet av undersökningen beslutar vi om vilken behandling som är lämplig för dig. Skulle ditt tillstånd kräva ytterligare utredning eller operation hjälper vi dig vidare för behandling på sjukhus.

  24-timmars blodtrycksmätning

  Ibland behöver vi göra en 24-timmars blodtrycksmätning för att se på vilken nivå ditt blodtryck ligger under ett dygn. Du kommer då till mottagningen för att få blodtrycksmätaren. Den mäter sedan blodtrycket regelbundet under hela dygnet. Dagen efter får du komma tillbaka till oss för att ta av dig mätaren. Då pratar vi också om resultatet och eventuell behandling i de fall det visar sig att ditt blodtryck behöver justeras med hjälp av medicinering.

  Lungfunktionsundersökning

  Om du lider av andfåddhet, och hjärtundersökningen visar att allt är normalt, brukar vi ibland göra en lungfunktionsundersökning (spirometri) för att utreda om det exempelvis är astma som orsakar dina besvär. 


  En del av vår verksamhet utgörs av forskning, klinisk läkemedelsutveckling och utbildning.  

  Telefontid: Var god tala in ett meddelande.
  046-35 05 50
 • Hud

  Våra specialister hjälper dig som lider av hudbesvär eller har hudförändringar som du vill kontrollera.

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi hjälper bland annat dig med:

  • Psoriasis
  • Eksem
  • Klåda
  • Akne
  • Födelsemärken
  • Utslag
  • Hudförändringar

  Dina besök hos oss

  Vid första besöket brukar vi fråga vad du har för besvär, hur länge du har haft dem och om de förvärras i några särskilda situationer. Ibland frågar vi också om andra saker som kan påverka hur du mår, såsom ärftliga sjukdomar i släkten, tidigare sjukdomar, mediciner, yrke, fysisk aktivitet eller sömnkvalitet. När vi fått en bild av dina besvär och din livssituation gör vi en undersökning. Ibland bedömer vi att blodprover eller en biopsi (ett vävnadsprov) krävs för att utesluta eller bekräfta olika hudåkommor. Du får då en ny tid hos oss på mottagningen.

  Vanligtvis träffas vi flera gånger, både för uppföljande undersökningar och för behandling. Behandlingarna ser väldigt olika ut beroende på vad du har för besvär. Det kan exempelvis röra sig om salvor, injektioner eller kirurgi. Vi har ett nära samarbete med kirurgimottagningen här på Capio Citykliniken Lund Clemenstorget. Observera att vi inte utför några kosmetiska ingrepp.

 • Kirurgi

  Hos våra specialister kan du bland annat få hjälp med undersökning av hud, mage och tarmar samt mindre kirurgiska ingrepp.

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi utreder bland annat:

  • Buksmärtor
  • Tarmblödningar
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  • Knutor
  • Hudförändringar
  • Tumörer
  • Cancer

  Ditt besök hos oss

  När du kommer till oss gör vi en bedömning av dina besvär. Vi undersöker området som besvärar dig och gör vid behov en utredning. Flera typer av utredningar, såsom skopier av olika slag, sker här på mottagningen, men ibland behöver vi remittera dig vidare till exempelvis röntgen.

  Läs mer om gastroskopi och koloskopi på endoskopimottagningen.

  Kirurgi

  Efter undersökning och eventuell utredning kan vi fastställa om ett kirurgiskt ingrepp skulle kunna bota eller lindra dina besvär. På vår mottagning kan vi hjälpa dig med mindre ingrepp som görs med hjälp av lokalbedövning. Behöver du mer omfattande kirurgi får du en remiss till något av sjukhusen i regionen.

  Små kirurgiska ingrepp kan till exempel göras vid:

  • Hudförändringar
  • Hemorrojder
  • Knutor
  • Ljumskbråck (gäller endast kunder med privat försäkring)
  • Navelbråck (gäller endast kunder med privat försäkring)

  Bra att veta inför ditt besök

  Inför en skopi eller ett kirurgiskt ingrepp behöver du ibland ta lavemang eller fasta, det vill säga inte äta eller dricka något under en period. I god tid före undersökningen kommer du att få tydlig information från oss om vad du kan tänka på inför och under besöket. Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor.

  Öppet: Måndag-torsdag 8.00-16.00. Fredag 8.00-13.00.
  Telefontid: Var god tala in ett meddelande.
  046-35 05 45
 • Operation

  Våra kirurger hjälper dig som är i behov av olika typer av kirurgiska utredningar och ingrepp.

  Vi har två välutrustade operationssalar med tillgång till full narkos. Alla som arbetar hos oss är specialister i kirurgi med mångårig erfarenhet.

  Se även: 

  • Ortopedi
  • Ortopedisk kirurgi
  • Omskärelse
 • Operation > Gråstarr

  Kontakta oss för mer information.

 • Operation > Omskärelse

  Avtalet med Region Skåne gällande omskärelser av pojkar på icke medicinska grunder träder i kraft den 1 oktober 2018. 

  Som patient får du själv stå för kostnaden av ingreppet, 9 600 kr. Avgifterna är osubventionerade av Region Skåne. Du som bokat tid innan den 1 oktober berörs inte av avgiftshöjningen. 

  För information eller tidsbokning var vänlig ring oss.

  Måndag och onsdag 13.00-15.00
  046-35 05 44
 • Operation > Ortopedisk kirurgi

  Du som upplever besvär från leder, nerver eller skelett som kan behöva opereras är välkommen till vår mottagning för ortopedisk kirurgi. Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Ont i knät
  • Knäproblem efter idrottande (meniskskada)
  • Nervinklämning
  • Domningar i fingrarna
  • Ont i fötterna

  Våra kirurgiska ingrepp görs antingen under narkos eller med hjälp av lokalbedövning. Vi erbjuder så kallad dagkirurgi, vilket innebär att du får åka hem samma dag som du blir opererad. Behöver du mer omfattande kirurgi får du en remiss till något av sjukhusen i regionen. 

  Vi opererar bland annat dig som har:

  • Karpaltunnelsyndrom
  • Senknutor och andra knutor
  • Triggerfinger
  • Tennisarmbåge
  • Krokig tå (hammartå)
  • Snedställd stortå (hallux valgus)
  • Nervinklämning (Mortons sjukdom) 
  • Små benigna tumörer
  • Meniskskador*

  * Meniskskador åtgärdas genom titthålskirurgi i knäleden (artroskopi).

  Oftast kan du få en tid inom tre veckor från det att remiss inkommit eller du bokat ditt besök.

  Telefontid: Tisdagar 14.00-16.00
  046-35 05 40
 • Ortopedi

  Våra specialister i ortopedi tar hand om dig som upplever besvär från skelett, muskler, mjukdelar och leder.

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi kan till exempel hjälpa dig som har:

  • Ont i rygg eller nacke
  • Ont i axeln eller armbågen
  • Ont i knän eller höfter
  • Ont i händer, handleder eller fingrar
  • Ont i fötter, tår och fotleder

  Ditt besök hos oss

  Vid besöket får du berätta om dina besvär. Därefter görs en undersökning för att bedöma vad som ligger bakom dem och hur vi bäst kan hjälpa dig.  

  När ortopeden gjort en bedömning kan det vara aktuellt med en första, akut åtgärd för att lindra dem. Exempel på en sådan åtgärd kan vara kortisoninjektioner i ett smärtande knä eller smärtstillande medicin för att dämpa värk och eventuell inflammation.

  Remisser och uppföljning

  I vissa fall bedömer ortopeden det smärtande området behöver röntgas eller att kirugi behövs för att du ska bli bättre. Flera typer av ingrepp kan utföras på mottagningen för ortopedisk kirurgi här på Capio Citykliniken Lund Clemenstorget. Om det krävs andra typer av ingrepp hjälper vi dig med en remiss till annan specialistmottagning eller sjukhus. Vi samarbetar även med ortopedteknisk klinik som utformar hjälpmedel som fotinlägg, ortoser och proteser.

  Oavsett om du remitteras vidare eller inte, följs dina besvär alltid upp av din ortoped hos oss. Ortopeden hör antingen av sig via telefon, brevledes eller genom att kalla dig till återbesök. Samma sak gäller för undersökningar där vi inte kunnat lämna svar på resultatet direkt vid första besökstillfället.

 • Öron-näsa-hals

  På vår mottagning undersöker och behandlar vi dig som har besvär från öron, näsa eller hals. Du är välkommen att kontakta oss direkt när du upplever besvär från öron, näsa eller hals. Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Öra:

  • Hörselproblem
  • Vaxpropp
  • Ont i örat
  • Tinnitus
  • Yrsel

  Näsa:

  • Näspolyper
  • Nästäppa
  • Näsblod
  • Nedsatt lukt- och smaksinne

  Hals:

  • Ont i halsen
  • Röstproblem
  • Heshet
  • Sväljningssvårigheter (dysfagi)
  • Reflux
  • Sköldkörtelproblem

  Vi utför bland annat följande undersökningar:

  • Hörseltest
  • Otoskopi (undersökning av örat med öronmikroskop)
  • Undersökning av näsa och övre luftvägar
  • Fiberskopi (undersökning av övre luftvägar och svalg, med hjälp av en tunn slang som förs in via näsan)
  • Laryngoskopi (undersökning av struphuvudet och stämbanden)
  • Pricktest och allergiutredning
  • Astmautredning
  • Yrselutredning med Frenzels glasögon
  • Ultraljud av bihålor
  • Tyreoideautredning (sköldkörtelutredning)

  Ditt besök hos oss

  Vid första besöket brukar vi fråga vad du har för besvär, hur länge du har haft dem och om de förvärras i några särskilda situationer. Ibland frågar vi också om andra saker som kan påverka hur du mår, såsom ärftliga sjukdomar i släkten, tidigare sjukdomar, mediciner, yrke, fysisk aktivitet eller sömnkvalitet. När vi fått en bild av dina besvär och din livssituation gör vi ofta en undersökning.

  Vi utför bland annat följande undersökningar:

  • Hörseltest
  • Otoskopi (undersökning av örat med öronmikroskop)
  • Undersökning av näsa och övre luftvägar
  • Fiberskopi (undersökning av övre luftvägar och svalg, med hjälp av en tunn slang som förs in via näsan)
  • Laryngoskopi (undersökning av struphuvudet och stämbanden)
  • Pricktest och allergiutredning
  • Astmautredning
  • Yrselutredning med Frenzels glasögon
  • Ultraljud av bihålor
  • Tyreoideautredning (sköldkörtelutredning)

  Provtagning

  Vid flera typer av besvär behöver vi ta prover. Det kan till exempel röra sig om blodprov, urinprov eller avföringsprov. Många prover analyserar vi direkt efter att du tagit dem, och du får dina provsvar innan du lämnar mottagningen. Vissa prover behöver vi dock skicka iväg för analys. Då postas provsvaren till din folkbokföringsadress. Du får alltid svar på dina prover, oavsett om de är positiva eller negativa.

  Behandling

  Beroende på vad undersökning och eventuella prover visar föreslår vi en behandling. Behandling kan till exempel behövas om du lider av återkommande näsblödningar eller har en refluxsjukdom (när magsaft har trängt upp i matstrupen). För vissa besvär, såsom vaxpropp, är behandlingen snabb och du behöver sällan komma på återbesök. I andra fall krävs längre behandlingar och då kan vi behöva boka in fler besök hos oss på mottagningen.

  Kirurgi

  Hos oss kan du även få hjälp med viss typ av kirurgi. Det vi kan hjälpa till med är mindre ingrepp som görs med hjälp av lokalbedövning.

  Små kirurgiska ingrepp kan till exempel göras vid:

  • Hudförändringar i ansikte och hals
  • Slemhinneförändringar i munhåla och näsa
  Öppet: Måndag-torsdag 08.00-15.00.
  Telefontid (växel): Måndag-torsdag kl. 8.00-15.00, fredag kl. 8.00-12.00.
  046-35 05 00
 • Privat sjukvårdsförsäkring

  Du som har en privat sjukvårdsförsäkring får tillgång till ett omfattande vårdutbud. Förutom besök på våra mottagningar erbjuder vi utredningar, behandling/operation, diagnostik och hälsokontroller. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag i norden. 

  Boka via ditt försäkringsbolag
  För att boka en tid hos oss vänder du dig till ditt försäkringsbolags vårdplanering. Samtliga bolag vi har avtal med har tillgång till ett urval av ”öronmärkta” tider på våra mottagningar.

  Vi samarbetar med följande försäkringsbolag:

  • Skandia 
  • Länsförsäkringar
  • SEB Pension och Försäkring
  • If
  • Euro Accident
  • DKV Hälsa
  • Trygg Hansa
  • Folksam/Förenade Liv
  • Folksam Idrott
  • Cardif
  • Bliwa
  • Nordeuropa Liv & Hälsa, Säkra
  • Vardia
  • Movestic
  • White Label Care

  Utbudet mot försäkringsbolagen kan variera mellan våra mottagningar.

 • Söker du efter gynekologi?

  Vill du komma i kontakt med gynekolog? Då är du välkommen att höra av dig till vårdcentralen på Capio Citykliniken Lund Clemenstorget. 

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn