Körsbärsblommor. Körsbärsblommor.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande. Här kan du läsa mer om vad våra specialister kan hjälpa dig med.

 • Cellprov

  Hos oss kan du få hjälp med gynekologisk cellprovtagning. Cellprov görs regelbundet på kvinnor i Sverige för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Provet tas från livmodertappen i underlivet vid en gynekologisk undersökning.

  I Skåne kallas kvinnor mellan 23 och 70 år regelbundet till cellprovtagning. För dig som är mellan 23 och 49 år sker kallelsen vart tredje år, för dig över 50 år sker den vanligtvis vart femte år.

  I region Skåne är cellprov gratis för kvinnor mellan 23 och 30 år, därefter kostar provet 120 kr. 

  Så går undersökningen till

  Provet tas av en barnmorska på vår mottagning. Du får klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Barnmorskan använder en liten spatel och en liten mjuk borste som förs in i slidan och stryks mot livmodertappen.

  Du bör inte ha sex, använda någon salva eller slidpiller i slidan ett dygn innan cellprovet ska tas. Det kan göra att provet blir svårt att tolka. Du ska inte heller lämna cellprov om du har mens.

  Ditt provsvar

  Vi skickar ditt prov på analys till ett laboratorium. De flesta proven är helt normala och visar inga cellförändringar. Du får då ett brev med ditt provsvar direkt hem i brevlådan.

  Om ditt prov innehåller cellförändringar får du istället en kallelse för en ny undersökning.

  Om du har cellförändringar

  Om ditt prov visar att du har cellförändringar får du komma på en ny undersökning. Att provet innehåller cellförändringar betyder inte att du har cancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är små och läker av sig själva.

  Cellförändringar kan också visa sig vara ett förstadium till cancer och behöver då tas bort för att inte utvecklas till cancer. I ovanliga fall kan provet visa att du har cancer. Oftast är cancern då i ett tidigt stadium och behandlingen blir då enklare än om cancern upptäcks senare.

  Skydda dig med vaccin

  Du kan skydda dig mot livmoderhalscancer genom att vaccinera dig mot de typer av HPV-virus som kan orsaka cancer. Vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

  Även om du är vaccinerad mot HPV-virus är det viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller eftersom vaccinets skydd inte är fullständigt.

 • Endoskopi

  På vår endoskopimottagning hjälper kirurgen dig som har besvär med tarm, magsäck och matstrupe.

  Endoskopi är en typ av medicinsk undersökning som går ut på att titta in i kroppen med hjälp av ett endoskop. Ett endoskop är ett litet och böjligt instrument som är försett med lampa och kamera.

  Endoskopi kan till exempel behövas vid besvär med:

  • Tolvfingertarmen
  • Tjocktarmen
  • Ändtarmen
  • Matstrupen
  • Magsäcken 

  Hit kommer du för undersökning på remiss från annan vårdgvare eller via ditt försäkringsbolag.

  Vi utför två typer av endoskopi: gastroskopi och koloskopi. Mer om de olika tillvägagångssätten kan du läsa här under Vårt utbud.

  Telefontid: Helgfria vardagar 8.00-11.00 och 14.00-15.00
  046-35 05 58
 • Endoskopi > Gastroskopi

  Gastroskopi är en typ av endoskopi (se ovan) och görs för att utesluta eller bekräfta olika typer av sjukdomar eller besvär i matstrupen, magsäcken eller tolvfingertarmen. En gastroskopi kan även göras vid misstänkt glutenintolerans. Det är alltid en läkare som gör bedömningen att du är i behov av en gastroskopi, och vi tar därför endast emot dig med remiss.  

  Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever:

  • Sura uppstötningar
  • Sväljningssvårigheter (dysfagi)
  • Kräkningar eller diarré
  • Illamående eller tidiga mättnadskänslor
  • Smärta i övre delen av magen i samband med måltid
  • Blod i kräkningar eller avföring
  • Kraftig viktnedgång

  Förberedelser
  Inför en gastroskopi behöver du fasta i fyra timmar. Fasta innebär i detta sammanhang att du varken ska äta eller dricka annat än en mindre mängd vatten. Om du har en viktig medicin du behöver ta under den fastande perioden, försök att skölja ned den med minsta möjliga mängd vatten.

  Om du använder blodförtunnande medel bör du kontakta din AK-enhet (antikoagulantiaenhet) inför besöket.

  Ibland får du lugnande medel i samband med besöket. Tänk på att planera transportsätt utifrån detta, eftersom du inte får köra bil med lugnande medel i kroppen.

  En gastroskopi görs bland annat för att hitta:

  • Magsår
  • Sår i tolvfingertarmen
  • Inflammation i matstrupen
  • Inflammation i magsäcken
  • Tumör
  • Bråck på övre magmunnen
  • Glutenintolerans

  För närvarande är våra väntetider för gastroskopi mellan en vecka och sex månader.

  Ditt besök hos oss

  En gastroskopi genomförs med hjälp av ett gastroskop, som är ett tunt böjligt instrument försett med kamera och lampa. Inför undersökningen får du lägga dig på vänster sida på en brits. Du får även ett bitmunstycke, för att skydda dina tänder under undersökningen. Därefter brukar vi ge bedövningsspray i svalget, för att minska eventuellt obehag.

  Gastroskopet förs in i munnen och går via svalget, matstrupen och magsäcken ut i tolvfingertarmen genom nedre magmunnen. På tillbakavägen tittar vi även på övre magmunnen. Själva undersökningen tar bara några minuter och dokumenteras med digitala bilder. 

  Vi försöker att vara så skonsamma som möjligt, men om det behövs kan du få lugnande medel.

  En gastroskopi görs bland annat för att hitta:

  • Magsår
  • Sår i tolvfingertarmen
  • Inflammation i matstrupen
  • Inflammation i magsäcken
  • Tumör
  • Bråck på övre magmunnen
  • Glutenintolerans

  I de allra flesta fall visar undersökningen att allt är normalt. När gastroskopin är färdig informerar vi dig om vad vi har sett och sätter vid behov in en behandling. Vid magsår eller besvär av samma karaktär brukar du kallas till återbesök inom några veckor. Då görs en ny gastroskopi för att kontrollera att såret läkt ut.

 • Endoskopi > Koloskopi

  Koloskopi är en typ av endoskopi och görs för att utesluta eller bekräfta olika typer av sjukdomar i tjocktarmen eller nedre delen av tunntarmen. Det är alltid en läkare som gör bedömningen att du är i behov av en koloskopi, och vi tar därför endast emot dig med remiss.

  En koloskopi kan bland annat behövas vid:

  • Blod i avföringen
  • Avvikande avföringsmönster under längre tid
  • Diarré
  • Tarmbesvär

  Förberedelser
  En koloskopi kräver vissa förberedelser. Det är exempelvis viktigt att din tarm är ren och att du undvikit fiberrik kost dagarna före undersökningen. Vissa typer av läkemedelsbehandlingar behöver också temporärt avbrytas. Om du har bokat in en koloskopi, vänligen läs våra instruktioner nedan.

  En koloskopi görs bland annat för att hitta:

  • Tarmfickor (divertiklar)
  • Infektion i tarmfickor
  • Olika typer av inflammationer
  • Polyper
  • Crohns sjukdom
  • Ulcerös kolit
  • Tjocktarmscancer

  För närvarande är våra väntetider för koloskopi mellan två veckor och två månader.

  Vid en koloskopi undersöks dina tarmar med hjälp av ett böjligt instrument försett med kamera och lampa. Instrumentet förs in i ändtarmen och går sedan via tjocktarmen förbi blindtarmen till tunntarmens mynning. Koloskopin tar cirka 20 minuter och dokumenteras med digitala bilder.

  Undersökningen kan medföra visst obehag, men vi försöker att vara så skonsamma som möjligt. Vid behov eller önskemål ger vi lugnande och smärtstillande medel. Tänk på att planera transportsätt utifrån detta, eftersom du inte får köra bil med lugnande medel i kroppen.

  I de allra flesta fall visar undersökningen att allt är normalt. När koloskopin är färdig informerar vi dig om vad vi har sett, och remitterar dig vid behov vidare för behandling. Om vi har tagit ett prov från slemhinnan skickas svaret till din läkare som tar kontakt med dig när det inkommit. Du får alltid svar på dina prover, oavsett om de är positiva eller negativa.

 • Flygmedicin

  Vi utfärdar medicinska intyg för piloter, kabinpersonal, flygledare, segelflyg, ballong, ultralätt, LAPL, sjöfolk, yrkesdykare, sportdykare och fallskärmshoppare.

  Mer om vår mottagning för flygmedicin kan du läsa via länken nedan. 

 • Hjärta och kärl

  Hit remitteras patienter med misstänkt eller säkerställd hjärt-kärlsjukdom.

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi kan bland annat hjälpa dig som har:

  • Kranskärlssjukdom
  • Hjärtklaffsjukdom
  • Rytmrubbning
  • Svårreglerat blodtryck
  • Bröstsmärtor
  • Hjärtsvikt
  • Återkommande svimningar

  Ditt besök hos oss

  Vid besöket får du först berätta om dina besvär och hur du upplever dem. Därefter bestämmer vi vilken typ av undersökning som kan ge oss svar på hur vi bäst kan hjälpa dig. 

  Vi utför följande undersökningar:

  • EKG
  • Ekokardiografi (ultraljud av hjärtat)
  • Arbetsprov (EKG-registrering under maximal ansträngning på testcykel)
  • 24-timmars blodtrycksmätning
  • Långtids-EKG (EKG-registrering under upp till 7 dygn)
  • Spirometri (lungfunktionsundersökning)

  Ultraljudsundersökning av hjärtat

  Vid en ultraljudsundersökning av hjärtat får du först klä av dig helt på överkroppen och lägga dig på en undersökningsbrits. Därefter använder hjärtläkaren en så kallad ultraljudsgivare för att undersöka dig med hjälp av ljudvågsteknik. Ultraljudsgivaren sänder ut ljudvågor som reflekteras av dina vävnader och organ. När detta sker skapas en rörlig bild på en bildskärm som hjälper läkaren att se eventuella problemområden i och omkring hjärtat. Undersökningen är helt smärtfri. 

  Arbetsprov

  Vid denna form av EKG-undersökning låter vi dig cykla på en testcykel och registerar hur ditt hjärta beter sig vid maximal ansträngning. Om du har bokat tid hos oss för denna typ av undersökning behöver du ta med dig träningskläder till mottagningen.

  Långtidsmätning av EKG

  Man kan även mäta EKG under lite längre tid för att fånga in fler händelser i din hjärtaktivitet. Vid en 24-timmars EKG-registrering eller ett långtids-EKG använder vi oss av en slags bandspelare för att registrera din hjärtverksamhet.

  Rent praktiskt går det till så att vi fäster ett antal sensorer på din kropp, kopplade till en dosa. Denna dosa får du bära med dig i upp till sju dygn, medan du lever ditt vanliga liv och gör sådant som du brukar. När det är dags att avsluta mätningen får du komma tillbaka till oss på hjärtmottagningen för att koppla ifrån mätaren så att vi kan analysera resultatet. Undersökningsresultatet syns efter bara ett par minuter, därför får du svar på hur det gått direkt vid besöket.

  Efter att analyserat resultatet av undersökningen beslutar vi om vilken behandling som är lämplig för dig. Skulle ditt tillstånd kräva ytterligare utredning eller operation hjälper vi dig vidare för behandling på sjukhus.

  24-timmars blodtrycksmätning

  Ibland behöver vi göra en 24-timmars blodtrycksmätning för att se på vilken nivå ditt blodtryck ligger under ett dygn. Du kommer då till mottagningen för att få blodtrycksmätaren. Den mäter sedan blodtrycket regelbundet under hela dygnet. Dagen efter får du komma tillbaka till oss för att ta av dig mätaren. Då pratar vi också om resultatet och eventuell behandling i de fall det visar sig att ditt blodtryck behöver justeras med hjälp av medicinering.

  Lungfunktionsundersökning

  Om du lider av andfåddhet, och hjärtundersökningen visar att allt är normalt, brukar vi ibland göra en lungfunktionsundersökning (spirometri) för att utreda om det exempelvis är astma som orsakar dina besvär. 


  En del av vår verksamhet utgörs av forskning, klinisk läkemedelsutveckling och utbildning.  

  Telefontid: Var god tala in ett meddelande.
  046-35 05 50
 • Hud

  Våra specialister, hjälper dig som lider av hudbesvär eller har hudförändringar som du vill kontrollera.

  Våra hudspecialister som arbetar här är följande:
  Mila Richter, Specialist hudsjukdomar och allmänmedicin
  Margareta Lirvall, Specialist i hud- och könssjukdomar, specialist klinisk patologi
  Mariam Arian, Specialist i hud- och könssjukdomar
  Reza Yazdan Panah, Specialist hudsjukdomar

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Du behöver inte ha en remiss för att boka tid hos oss. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande.

  Vi hjälper bland annat dig med:

  • Kontaktallergi 
  • Psoriasis
  • Eksem
  • Klåda
  • Akne
  • Födelsemärken
  • Utslag
  • Hudförändringar
  • Hudcancer och förstadier till hudcancer
  • Hyperhidros/onormal svettning (endast handflator och armhålor)
  • Operationer som ej kräver sjukhusvård

  Prickmottagning

  Oroar du dig över förändrade födelsemärken eller leverfläckar?

  Har du en hudförändring som oroar dig? Födelsemärken som växer, kliar, ändrar form eller färg kontrolleras på vår hudmottagning. Vi har regelbundna sk prickmottagningar där vi kontrollerar och bedömer hudförändringar.

  Dina besök hos oss

  Vid första besöket brukar vi fråga vad du har för besvär, hur länge du har haft dem och om de förvärras i några särskilda situationer. Ibland frågar vi också om andra saker som kan påverka hur du mår, såsom ärftliga sjukdomar i släkten, tidigare sjukdomar, mediciner, yrke, fysisk aktivitet eller sömnkvalitet. När vi fått en bild av dina besvär och din livssituation gör vi en undersökning. Ibland bedömer vi att blodprover eller en biopsi (ett vävnadsprov) krävs för att utesluta eller bekräfta olika hudåkommor. Du får då en ny tid hos oss på mottagningen.

  Vanligtvis träffas vi flera gånger, både för uppföljande undersökningar och för behandling. Behandlingarna ser väldigt olika ut beroende på vad du har för besvär. Det kan exempelvis röra sig om salvor, injektioner eller kirurgi. Observera att vi inte utför några kosmetiska ingrepp. Hudförändringar som bedöms ofarliga åtgärdas inte. 

  Varmt välkommen att boka tid för undersökning hos oss.

 • Kirurgi

  Hos våra specialister kan du bland annat få hjälp med undersökning av hud, mage och tarmar samt mindre kirurgiska ingrepp.

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi utreder bland annat:

  • Buksmärtor
  • Tarmblödningar
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  • Knutor
  • Hudförändringar
  • Tumörer
  • Cancer

  Ditt besök hos oss

  När du kommer till oss gör vi en bedömning av dina besvär. Vi undersöker området som besvärar dig och gör vid behov en utredning. Flera typer av utredningar, såsom skopier av olika slag, sker här på mottagningen, men ibland behöver vi remittera dig vidare till exempelvis röntgen.

  Läs mer om gastroskopi och koloskopi på endoskopimottagningen.

  Kirurgi

  Efter undersökning och eventuell utredning kan vi fastställa om ett kirurgiskt ingrepp skulle kunna bota eller lindra dina besvär. På vår mottagning kan vi hjälpa dig med mindre ingrepp som görs med hjälp av lokalbedövning. Behöver du mer omfattande kirurgi får du en remiss till något av sjukhusen i regionen.

  Små kirurgiska ingrepp kan till exempel göras vid:

  • Hudförändringar
  • Hemorrojder
  • Knutor
  • Ljumskbråck (gäller endast kunder med privat försäkring)
  • Navelbråck (gäller endast kunder med privat försäkring)

  Bra att veta inför ditt besök

  Inför en skopi eller ett kirurgiskt ingrepp behöver du ibland ta lavemang eller fasta, det vill säga inte äta eller dricka något under en period. I god tid före undersökningen kommer du att få tydlig information från oss om vad du kan tänka på inför och under besöket. Hör gärna av dig till oss om du har ytterligare frågor.

  Öppet: Måndag-torsdag kl. 8.00-16.00. Fredag 8.00-13.00.

  Telefontid: Var god tala in ett meddelande.
  046-35 05 45
 • Operation

  Våra kirurger hjälper dig som är i behov av olika typer av kirurgiska utredningar och ingrepp.

  Vi har två välutrustade operationssalar med tillgång till full narkos. Alla som arbetar hos oss är specialister i kirurgi med mångårig erfarenhet.

  Se även: 

  • Ortopedi
  • Ortopedisk kirurgi
  • Omskärelse
 • Operation > Gråstarr

  Kontakta oss för mer information.

 • Operation > Omskärelse

  Avtalet med Region Skåne gällande omskärelser av pojkar på icke medicinska grunder träder i kraft den 1 oktober 2018. 

  Som patient får du själv stå för kostnaden av ingreppet, 9 600 kr. Avgifterna är osubventionerade av Region Skåne. Du som bokat tid innan den 1 oktober berörs inte av avgiftshöjningen. 

  För information eller tidsbokning var vänlig ring oss.

  Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00
  046-35 05 44
 • Operation > Ortopedisk kirurgi

  Du som upplever besvär från leder, nerver eller skelett som kan behöva opereras är välkommen till vår mottagning för ortopedisk kirurgi. Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Ont i knät
  • Knäproblem efter idrottande (meniskskada)
  • Nervinklämning
  • Domningar i fingrarna
  • Ont i fötterna

  Våra kirurgiska ingrepp görs antingen under narkos eller med hjälp av lokalbedövning. Vi erbjuder så kallad dagkirurgi, vilket innebär att du får åka hem samma dag som du blir opererad. Behöver du mer omfattande kirurgi får du en remiss till något av sjukhusen i regionen. 

  Vi opererar bland annat dig som har:

  • Karpaltunnelsyndrom
  • Senknutor och andra knutor
  • Triggerfinger
  • Tennisarmbåge
  • Krokig tå (hammartå)
  • Snedställd stortå (hallux valgus)
  • Nervinklämning (Mortons sjukdom) 
  • Små benigna tumörer
  • Meniskskador*

  * Meniskskador åtgärdas genom titthålskirurgi i knäleden (artroskopi).

  Oftast kan du få en tid inom tre veckor från det att remiss inkommit eller du bokat ditt besök.

  Telefontid: Tisdagar 14.00-16.00
  046-35 05 40
 • Ortopedi

  Våra specialister i ortopedi tar hand om dig som upplever besvär från skelett, muskler, mjukdelar och leder.

  Vi samarbetar med vårdcentraler och andra vårdgivare för att kunna ta hand om dig på bästa möjliga sätt. Du blir oftast hänvisad hit efter att du besökt en läkare eller annan specialist. Vi tar både emot dig som bor i Region Skåne och dig som bor i andra landsting med avtal om fritt vårdsökande. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring är naturligtvis också välkommen.

  Vi kan till exempel hjälpa dig som har:

  • Ont i rygg eller nacke
  • Ont i axeln eller armbågen
  • Ont i knän eller höfter
  • Ont i händer, handleder eller fingrar
  • Ont i fötter, tår och fotleder

  Ditt besök hos oss

  Vid besöket får du berätta om dina besvär. Därefter görs en undersökning för att bedöma vad som ligger bakom dem och hur vi bäst kan hjälpa dig.  

  När ortopeden gjort en bedömning kan det vara aktuellt med en första, akut åtgärd för att lindra dem. Exempel på en sådan åtgärd kan vara kortisoninjektioner i ett smärtande knä eller smärtstillande medicin för att dämpa värk och eventuell inflammation.

  Remisser och uppföljning

  I vissa fall bedömer ortopeden det smärtande området behöver röntgas eller att kirugi behövs för att du ska bli bättre. Flera typer av ingrepp kan utföras på mottagningen för ortopedisk kirurgi här på Capio Citykliniken Lund Clemenstorget. Om det krävs andra typer av ingrepp hjälper vi dig med en remiss till annan specialistmottagning eller sjukhus. Vi samarbetar även med ortopedteknisk klinik som utformar hjälpmedel som fotinlägg, ortoser och proteser.

  Oavsett om du remitteras vidare eller inte, följs dina besvär alltid upp av din ortoped hos oss. Ortopeden hör antingen av sig via telefon, brevledes eller genom att kalla dig till återbesök. Samma sak gäller för undersökningar där vi inte kunnat lämna svar på resultatet direkt vid första besökstillfället.

 • Privat sjukvårdsförsäkring

  Om du har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring är du varmt välkommen till oss. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag i norden. 

  Nyttja din försäkring hos oss

  För dig som har en privat sjukvårdsförsäkring erbjuder vi högkvalitativa sjukvårdstjänster inom flera områden. Förutom besök på våra mottagningar erbjuder vi utredningar, behandling/operation, diagnostik och hälsokontroller. Utbudet mot försäkringsbolagen kan variera mellan våra mottagningar.

  Capios starka varumärke är en garant för god kvalitet, vilket ger en stor trygghet i leveransen av sjukvårdstjänster. Vi har ett utpräglat fokus på kvalitet och miljö och arbetar ständigt med förbättringar. Capio erbjuder också hög patientservice och god tillgänglighet.

  Boka via ditt försäkringsbolag

  För att boka en tid hos oss vänder du dig till ditt försäkringsbolags vårdplanering. Samtliga bolag vi har ett avtal med har tillgång till ett urval av öronmärkta tider på våra mottagningar. 

  Vi har samarbete med följande försäkringsbolag/vårdplaneringar:

  • Skandia. 
  • Länsförsäkringar
  • SEB Pension och Försäkring
  • If
  • Euro Accident
  • DKV Hälsa
  • Trygg Hansa
  • Folksam
  • Folksam Idrott
  • Falck Healthcare
  • Gjensidige
  • Cardif
  • Bliwa              
  • Nordeuropa Liv & Hälsa, Säkra
  • Protector
  • Stabilitas

  Vi har även avtal med ett antal utländska försäkringsbolag. 

  Är du intresserad av att veta mer om Capio försäkringsmarknad kontakta Maria Kajson

 • Sex och samlevnad

  Hos våra barnmorskor på Capio Citykliniken Lund kan du komma vid frågor och besvär som rör sex och samlevnad. OBS! Besöksadress: Clemenstorget 5.

  Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Samtal om sex och samlevnad
  • Preventivmedel
  • Könssjukdomar
  • Cellprovtagning
  • Insättning av spiral
  • Rådgivning om vaccination mot HPV-virus
  • Utredning för dig som upplever minskad sexuell lust

  Vid besöket får du berätta om dina funderingar eller besvär. Vi pratar också om dina förväntningar med besöket. Efter vårt samtal tar vi prover och/eller gör en undersökning för att få en bättre bild av hur du mår och vad dina besvär kan tänkas bero på. 

  I vissa fall bedömer vi att dina besvär behöver bedömas av en gynekolog, sexolog, psykolog eller annan specialist. Då hjälper vi dig vidare. 

  Bra att veta 

  Kom i god tid före ditt besök och ta med dig legitimation. Har du inte svenskt personnummer behöver du komma 30 minuter före din bokade tid..

  Non Swedish citizen?

  If you are a STI patient and need to do a contagion tests, the visit is for free.

  Are you looking for preventive counseling, cell tests, spiral insertion, etc. apply common rules with EU cards. Countries with a convention with Sweden must have paper on this + copy of passport. Otherwise, the visit costs 1224 SEK

  Please come 30 minutes before your appointment if you don´t have a Swedish Personal identity number.

  Gravid?

  Vi har ett nära samarbete med barnmorskemottagningen på Capio Citykliniken Lund Clemenstorget. Detta gäller även dig som är oönskat gravid och vill göra en medicinsk abort.

  Vaccinatin mot HPV-virus

  Vi informerar om vaccination mot HPV-virus. HPV-virus kan bland annat orsaka kondylom och livmoderhalscancer. 

 • Hälsokontroll hos läkare

  Denna hälsokontroll är omfattande och ger information om risk för många sjukdomar och besvär. Kontrollen innefattar två besök hos oss, det första är hos en sjuksköterska och det andra hos en läkare.

  I hälsokontrollen ingår:

  • Blodtryckskontroll
  • Blodsockerkontroll 
  • Kontroll av blodfetter
  • Kontroll av blodvärde
  • Midjemått
  • Synkontroll
  • Leverprov
  • Njurfunktionsprover
  • Ämnesomsättningsprov (TSH) – Endast kvinnor
  • Prostataprov (PSA) – Efter önskemål, endast män över 45 år
  • HIV-test – Efter önskemål
  • EKG
  • Hörseltest
  • Lungfunktionstest (screening)
  • Medicinsk undersökning

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdsystemet.

  Pris: 2700 kr

  Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten arkiveras i din patientjournal.

  Behandling och utredning

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. Detsamma gäller även receptförnyelser för mediciner du redan står på. I första hand hänvisas/remitteras du då till den hälsovalsenhet/vårdcentral där du är listad.

  Hälsokontroll via företagshälsan

  Om du gör en hälsokontroll via företagshälsan eller försäkringsbolaget kan utbudet av prover och undersökningar skilja sig något från vad som listas under respektive hälsokontroll, beroende på vad din arbetsgivare alternativt försäkringsbolag beställt av oss.

 • Hälsokontroll hos sjuksköterska

  Är du orolig för din hälsa? Vill du öka dina möjligheter att påverka din hälsa? Då är du varmt välkommen att boka in en hälsokontroll hos oss. Hälsokontroller erbjuder vi även dig utan privat sjukvårdsförsäkring.. 

  En inblick i kroppens brister och behov är bra för såväl gammal som ung. En hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om ditt aktuella hälsoläge och vad du kan förändra för att öka ditt välbefinnande.

  Den lilla hälsokontrollen ger information om risk för vissa sjukdomar och besvär. Kontrollen innefattar ett besök hos sjuksköterska.

  I hälsokontrollen ingår:

  • Blodtryckskontroll
  • Blodsockerkontroll
  • Kontroll av kolesterol
  • Kontroll av blodvärde
  • Midjemått
  • Synkontroll

  Pris: 1500 kr

  Sekretess

  Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten arkiveras i din patientjournal.

  Behandling och utredning

  Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet. Därmed begränsas våra möjligheter att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för de eventuella avvikelser som upptäcks vid hälsokontrollen. Detsamma gäller även receptförnyelser för mediciner du redan står på. I första hand hänvisas/remitteras du då till den hälsovalsenhet/vårdcentral där du är listad.

  Hälsokontroll via företagshälsan

  Om du gör en hälsokontroll via företagshälsan eller försäkringsbolaget kan utbudet av prover och undersökningar skilja sig något från vad som listas under respektive hälsokontroll, beroende på vad din arbetsgivare alternativt försäkringsbolag beställt av oss.

 • Könssjukdomar

  OBS! Besöksadress: Clemenstorget 5, Lund

  Misstänker du att du kan ha fått en könssjukdom? Vi hjälper dig med provtagning för de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna.

  Till vår sex- och samlevnadsmottagning är både män och kvinnor välkomna. Här kan du få hjälp med provtagning för de flesta sexuellt överförbara sjukdomar, som till exempel:

  • Gonorré
  • Hepatit B
  • Hiv
  • Klamydia
  • Syfilis

  Så går provtagningen till

  Vid provtagning för klamydia och gonorré hos kvinnor innebär undersökningen att kvinnan själv tar ett prov i underlivet med en tops. Män lämnar istället ett urinprov. Provet lämnas sedan till ett laboratorium där det undersöks. Du som är man och ska lämna urinprov för klamydia- eller gonorré bör ej ha kissat på en timme när provet tas.

  För test av hiv, hepatit och syfilis tar vi istället ett blodprov. Även detta skickas till laboratorium för analys.

  Ditt provsvar

  Så snart barnmorskan fått svar på provet kontaktar hon dig. Om provet visade på en könssjukdom blir du kallad för återbesök och en behandling sätts in i samband med detta. 

  Smittspårning och anmälningsplikt

  I vissa fall är det aktuellt med så kallad smittspårning för dig med bekräftad könssjukdom. Det gäller för de sexuellt överförbara sjukdomar som vi har skyldighet enligt Smittskyddslagen att anmäla för att motverka spridning. Exempel på sådana sjukdomar är gonorré, klamydia, syfilis och hiv.

  För att kunna göra en spårning ber barnmorskan dig att skriva ner vilka personer du haft sexuell kontakt med det senaste året. Efter ditt besök kontaktas dessa personer per telefon eller brev och får information om att de också behöver göra en provtagning för att utesluta könssjukdom. Naturligtvis nämns inga uppgifter om dig i detta sammanhang och alla uppgifter du lämnar är sekretessbelagda. 

 • Intyg

  Våra specialister har mångårig kompetens och erfarenhet av att utfärda intyg.

  Vi kan hjälpa till med:

  • Adoptionsintyg
  • Körkortsintyg och högre behörighet för taxi
 • Preventivmedel

  Hos oss kan du få hjälp med preventivmedel för skydd mot graviditet och i vissa fall könssjukdomar. Vi kan berätta mer om hur olika preventivmedel fungerar och hjälpa dig att välja det som passar dig bäst.

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • Rådgivning kring olika typer av preventivmedel
  • Att hitta ett preventivmedel som fungerar för dig
  • Receptförnyelse av preventivmedel
  • Gynekologisk undersökning

  Olika typer av preventivmedel

  Det finns flera olika typer av preventivmedel att välja mellan, t.ex. p-piller, minipiller, p-stav, spiral och kondom. Olika preventivmedel fungerar på olika sätt och det är olika från person till person vilket preventivmedel man trivs bäst med. Vi kan hjälpa dig med information om hur de olika preventivmedlen fungerar och försöka hitta ett som passar dig och din livssituation.

  Undersökningar

  När du besöker oss för rådgivning eller receptförnyelse av preventivmedel brukar vi ställa frågor om din hälsa, om du har några sjukdomar eller äter några mediciner samt om du har ärftlighet för vissa sjukdomar. Vi brukar också mäta ditt blodtryck samt din längd och vikt. Informationen om din hälsa och dina sjukdomar kan påverka vilket preventivmedel som passar dig bäst.

  Om du själv vill kan vi göra en gynekologisk undersökning vid besöket.

  Vid vissa specifika problem kan vi även hänvisa vidare till en gynekolog. En gynekolog är en läkare som är specialist på kvinnors underliv, graviditeter och förlossningar.

  Receptförnyelse

  Om du har ett preventivmedel i tablettform som du är nöjd med behöver du förnya ditt recept en gång per år. Kontakta oss för att boka ett besök i god tid innan dina tabletter tar slut.

  Hormonspiral och p-stav skrivs också ut på recept av barnmorskan. Kontakta oss för att boka ett besök så hjälper vi dig med förnyelse av ditt recept. Du hämtar själv ut hormonspiralen eller p-staven på apoteket och får sedan hjälp med insättning under ett nytt besök hos barnmorskan. Kopparspiral finns på mottagningen och är inte receptbelagd.

 • Vaccination - boka tid online

  Välkommen till vår vaccinationsmottagning

  Välkommen till vår vaccinationsmottagning. Vi vaccinerar gammal som ung, men du bör ha fyllt ett år. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen.

  Här hjälper vi dig bland annat med vaccin inför din utlandsresa, TBE samt vaccin mot lunginflammation (pneumokock). Passa även på att uppdatera ditt grundskydd (stelkramp).

  När ska du vaccinera dig?

  Vi rekommenderar att du ser över ditt vaccinationsskydd i samband med utlandsresor. Extra viktigt är det om du ska resa långt, vara borta länge eller befinna dig i miljöer du är ovan vid.

  Vi arbetar också med att förebygga andra sjukdomar du kan komma i kontakt med här hemma. Inför våren och sommaren kan det till exempel vara lämpligt att vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation (TBE). Om du tillhör en riskgrupp kan du även behöva vaccinera dig mot influensa. Kontakta oss om du känner dig osäker, vi erbjuder dig en kostnadsfri konsultation om du väljer att vaccinera dig hos oss.

  När ska du inte vaccinera dig?

  Du bör vanligtvis inte vaccinera dig om du har en allvarlig infektion i kroppen och tar antibiotika eller befinner dig i ett tidigt stadie av en graviditet. I vissa situationer är det dock så pass viktigt med skydd att du bör vaccinera dig ändå. Kontakta oss för rådgivning.

  Var ute i god tid

  Många vaccin behöver tas vid upprepade tillfällen (i en serie), vilket medför återbesök under en tid. För andra vaccin tar det dagar eller veckor innan fullt skydd uppnås. Om du ska ut och resa eller behöver skydd vid en viss tidpunkt rekommenderar vi därför att du bokar in ett besök så tidigt som möjligt. Detta för att du ska få bästa möjliga skydd.

  Är du stickrädd?

  Berätta gärna för oss om du är rädd för nålar. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.

  Ditt besök hos oss

  När du bokat din tid via webben kommer du till en hälsodeklaration. För att fylla i den behöver du bank-id*. Har du inte något bank-id kan du fylla i hälsodeklarationen hos oss på vaccinationsmottagningen. Formulär får du i receptionen vid registrering. Observera att du som förälder inte kan fylla i ditt barns hälsodeklaration via ditt eget bank-id.

  På mottagningen frågar vi dig om ditt allmänna hälsotillstånd, ditt resmål och dina allergier. Därefter informerar vi dig om vilket skydd vi rekommenderar, svarar på eventuella frågor du har och ger dig din vaccination. I särskilda fall görs en undersökning innan din vaccination, men det brukar sällan behövas.

  Om du har ett vaccinationskort sedan tidigare, ta med dig det till mottagningen.

  Vaccination mot influensa och lunginflammation är endast för självbetalande kunder. Är du berättigad till kostnadsfri vaccination hänvisar vi till din vårdcentral.

  Obs! Vaccinationsmottagning har ingång från Bangatan 12.

  Rådgivning kring vaccination: helgfria Tisdagar kl 16-1630 och Onsdagar kl 12-1230
  046-350537
 • Vaccin & priser

  På vår vaccinationsmottagning hjälper vi dig exempelvis med vaccin inför din utlandsresa, TBE, samt vaccin mot lunginflammation. Passa även på att uppdatera ditt grundskydd (stelkramp).

  Studentrabatt

  På Capio Citykliniken Lund erbjuder vi 10 % i studentrabatt på vissa resevaccinationer mot uppvisande av Studentkortet eller Mecenatkortet.

  Våra vaccin och priser:

  Sjukdom Vaccin Pris
   Bältros  Zostavax  1420 kr 
   Gula febern  Stamaril  560 kr 
   Hepatit A, barn < 15 år  Havrix  370 kr
   Hepatit A, barn < 17 år  Vaqta  400 kr
   Hepatit A, vuxen  Havrix  480 kr
   Hepatit A, vuxen  Vaqta  500 kr
   Hepatit B, barn  Engerix-B  320 kr
   Hepatit B, vuxen  Engerix-B  390 kr
   Hepatit A+B, barn < 16 år  Twinrix   460 kr
   Hepatit A+B, vuxen  Twinrix  590 kr
   Hepatit A + B, barn < 16 år  Ambirix  530 kr
   HPV  Gardasil  1450 kr
   HPV  Gardasil 9  1900 kr
   Japansk Encephalit  IXIARO  1200 kr
   Kolera  Recept Dukoral  140 kr*** 
   Malaria  Recept  140 kr***
   Meningokock/hjärnhinneinflammation   Menveo ACWY  710 Tillfälligt slut
   Meningokock/hjärnhinneinflammation  Nimenrix ACWY  710 kr
   Meningokock/hjärnhinneinflammation  Bexsero B  1220 kr
   Myggnät   Litet/stort  490/590 kr/st***
   Myggstift  Moskito Guard  135 kr
   Mässling, påssjuka, röda hund*  Priorix, MMR  440 kr
   Pneumokocker  Pneumovax  400 kr
   Pneumokocker  Prevenar 13  750 kr
   Polio  Imovax POLIO  270 kr
   Rabies    890 kr
   Stelkramp, difteri, kikhosta    380 kr
   Stelkramp, difteri, kikhosta, polio  Boostrix Polio  470 kr
   Säsongsinfluensa, barn 2-18 år  Fluenz   490 kr
   Säsongsinfluensa, från 6 mån ålder*  Vaxigrip Tetra   250 kr 
   TBE, barn <16 år  FSME-IMMUN  340 kr
   TBE, vuxen  FSME-IMMUN  380 kr

   Tuberkulintest**

   PPD  450 kr
   Tyfoidfeber  Typhim Vi  400 kr
   Vattkoppor   Varilrix  705 kr 
   Medhavt vaccin    200 kr
   Gammaglobulin  Beriglobin  450 kr
   Upprättande av vaccinationsbok     100 kr

   Analyskostnad 

   t ex.Hepatit A&B, mässling

  (titerkontroll)   250 kr/analys

   Analyskostnad rabies

  (titerkontroll) 1949 kr

  *Tillhör du en riskgrupp för influensa och pneumockock (t ex är gravid eller är över 65 år) får du vaccination kostnadsfritt på din vårdcentral. Mer om riskgrupper kan du läsa på 1177 Vårdguiden. Du som vill vaccinera dig mot röda hund och är i fertil ålder hänvisas till din vårdcentral.
  **Tuberkulintest (PPD) utförs från 7 års ålder. Testet utförs måndagar, tisdagar och fredagar
  ***Studentrabatt gäller ej för denna artikel.

  Har du frågor kring vaccination? Välkommen att kontakta oss för rådgivning!


  Rådgivning kring vaccination: helgfria tisdagar kl 16-16.30 och onsdagar kl 12-12.30.
  Tidsbokning via telefon: måndag-torsdag 8.00-16.00. Fredag 8.00-15.00, tel. 046-35 05 00 
  Fyll i hälsodeklaration
  Mejla vaccinationsmottagningen
  Tänk på att vi i ett öppet mailsystem inte kan garantera sekretessen. Skicka därför aldrig e-postmeddelanden som innehåller känslig information.

 • Öron-näsa-hals

  Dr Danuta Makiela har gått i pension och därmed avslutas hennes mottagning. Vi ber att få hänvisa till andra läkare med specialitet inom öron-näsa-hals

 • Söker du efter gynekologi?

  Vill du komma i kontakt med gynekolog? Då är du välkommen att höra av dig till vårdcentralen på Capio Citykliniken Lund Clemenstorget.