Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Emma Almström

Verksamhetschef

Birgitta

Bitr. verksamhetschef

Anette

Bitr verksamhetschef

Maybritt

Medicinsk sekreterare

Ann

Receptionist

Anna

Receptionist

Kristina

Receptionist

Lena

Receptionist

Marie

Receptionist

Malin

Sjuksköterska

Wiveka

Narkossjuksköterska

Alice

Sjuksköterska

Karin

Sjuksköterska

Anna

Sjuksköterska

Mari-Louise

Sjuksköterska

Karin

Vaccinationssjuksköterska

Carolina

Vaccinationssjuksköterska

Anette

Undersköterska

Gun-Britt

Undersköterska

Madeleine

Undersköterska

Monica

Undersköterska

Annette

Undersköterska

Carl-Johan Lindholm

Specialist i kardiologi

Jörgen Thulin

Specialist i kardiologi

Göran Lewin

Specialist i ortopedi

Anders Lindstrand

Specialist i ortopedi

Svante Sigurdsson

Specialist i ortopedi och ortopedisk kirurgi

Tomas Jiborn

Specialist i urologi (privatsjukvård)

Wolfgang Soller

Specialist i urologi (privatsjukvård)

Margareta Lirvall

Specialist i hud- och könssjukdomar, specialist klinisk patologi

Reza Yazdan Panah

Specialist hudsjukdomar

Camilla Lexar

Specialist i allmänmedicin & företagsläkare

Eva

Barnmorska

Catharina

Medicinsk sekreterare