föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Vaccination mot covid-19

 • Allergi

 • Alkohol

 • Astma/KOL

 • Demens

 • Diabetes

 • Dietist / Kostrådgivning

 • Hud

 • Hälsosamtal

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Infektion

 • Injektioner och dropp

 • Inkontinens

 • Intyg

 • Privat sjukvårdsförsäkring

 • Provtagning

 • Psykisk ohälsa (IBH)

 • Psykisk ohälsa (unga vuxna)

 • Sår och stygn

 • Tobaksavvänjning

 • Vaccination (TBE, stelkramp och resevaccin)

 • Vaccin & priser

 • Äldremottagning