Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Alice

Vaccinationssjuksköterska

Anette

Biträdande verksamhetschef

Anita

Sjuksköterska

Annette

Undersköterska

Camilla Lexar

Läkare privat/företagshälsa

Carolina

Vaccinationssjuksköterska

Eva

Leg. barnmorska

Karin

Vaccinationssjuksköterska

Lotta

Verksamhetschef

Margareta Lirvall

Specialist i hudsjukdomar

Mari-Louise

Sjuksköterska

Mariam Arian

Specialist i hudsjukdomar

Marie

Receptionist

Maybritt

Medicinsk sekreterare

Monica

Undersköterska

Peter Thesleff

Regional medicinsk chef, Specialist i invärtesmedicin/gastroenterologi, medicinskt ansvarig läkare

Reza Yazdanpanah

Specialist i hudsjukdomar