Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Kristina Haara

Verksamhetschef

Birgitta Sjöström

Arbetsterapeut

Vänligen tala in ett meddelande om du inte vår något svar.

Mia Rosberg

Dietist

Samarbete med iKLINIK

Sjukgymnaster

Se även webbplats: www.iklinik.se

Tina Laserow

Fysioterapeut