Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anders Nauclér

Infektionsläkare

Vikarie

Ann Bergman

Distriktssköterska

Ann-Christin Berggren

Medicinsk sekreterare

Anna Welin

Sjuksköterska

Vikarie

Anna Åkerlund

Medicinsk sekreterare

Anna Lena Herrlander

Specialist i allmänmedicin

Catarina Nilsson

Undersköterska

Catarina Ziethén

Sjuksköterska

Christoffer Sundqvist

ST-läkare

Emilia Hedman

ST-läkare

Helena Tevin

Medicinsk sekreterare

Jan Zadig

Specialist i allmänmedicin

Vikarie

Kristina Haara

Specialist i allmänmedicin

Linnea Ollermark

AT-läkare

Madeleine Lindow

Sjuksköterska

Mari Hajdu

Sjuksköterska

Maria Dahlquist

Undersköterska

Marie-Louise Borgelin

Distriktssköterska/diabetessköterska

Matilda Petersson

ST-läkare

Monika Asplund

Specialist i allmänmedicin

Per Ola Forsberg

ST-läkare

Sofie Eriksson

Sjuksköterska

Teresa Lindskog

Verksamhetschef

Tina Laserow

Fysioterapeut

Vendela Starfelt

Sjuksköterska

Veronika Åberg Dingizian

ST-läkare