Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ann Bergman

Distriktssköterska

Ann-Christin Berggren

Medicinsk sekreterare

Anna Welin

Sjuksköterska

Vikarie

Anna Lena Herrlander

Specialist i allmänmedicin

Avalon Ernstson

AT-läkare

Björn Rydhög

Specialist i allmänmedicin

Catarina Nilsson

Undersköterska

Christer Borg

Specialist i allmänmedicin

Vikarie

Helena Tevin

Medicinsk sekreterare

Jan Zadig

Specialist i allmänmedicin

Vikarie

Jessica Tamm

Receptionist

Kristina Haara

Verksamhetschef

Kristina Haara

Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin

Madeleine Lindow

Sjuksköterska

Mari Hajdu

Sjuksköterska

Marie-Louise Borgelin

Distriktssköterska/diabetessköterska

Marianne Helgesson

Sjuksköterska

Vikarie

Marita Ågren

Undersköterska

Vikarie

Matilda Petersson

ST-läkare

Monika Asplund

Specialist i allmänmedicin

Per Ola Forsberg

ST-läkare

Vendela Starfelt

Sjuksköterska

Veronika Åberg Dingizian

ST-läkare