Mamma och bebis. Mamma och bebis.

Så tar vi hand om ditt barn

Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa. 

 • Amningsrådgivning

  Vi kan hjälpa dig med tips och råd kring amning och alternativ till amning. Vi finns här både för dig som ammar och behöver stöd och för dig som inte kan eller väljer att inte amma.

 • Nybliven förälder?

  Har du nyligen fött eller adopterat barn? Kontakta oss så bokar vi ett första besök där ni får träffa er BVC-sjuksköterska.

  Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök efter hemkomsten med ert barn. När BVC-sjuksköterskan besöker er i hemmet görs en enkel undersökning av barnet och du får som förälder stöd, information och råd om den första tiden med barnet.

 • Utveckling och hälsa

  Genom att träffa barnet regelbundet kan vi tidigt upptäcka om det är något som inte stämmer och erbjuda råd och stöd för åtgärder. Programmet nedan är Sveriges nationella barnhälsovårdsprogram. Lokala avvikelser från detta program kan förekomma. 

  Ålder Ni träffar Typ av besök
  Efter hemkomst från BB Sjuksköterska Hembesök
  1-3 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 veckor Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll
  6-8 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, föräldrasamtal
  3 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  4 månader Sjuksköterska Hälsokontroll
  5 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  6 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
  8 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, hembesök
  10 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  12 månader Sjuksköterska, läkare Hälsokontroll, utveckling
  18 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
  2,5 år Sjuksköterska Hälsokontroll
  3 år Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling, språkscreening
  4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, syn- och hörseltest
  5 år Sjuksköterska Hälsokontroll, skolförberedande samtal
 • Föräldragrupper

  Att delta i en föräldragrupp är ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och lära sig mer om barn och föräldraskap.

  Prata med din BVC-sjuksköterska om du vill veta mer eller är intresserad av att anmäla dig till en föräldragrupp.

  Så går det till
  När ditt barn är några veckor gammalt blir du och ev. partner inbjudna till att delta i våra föräldragrupper. Vi erbjuder sex stycken träffar med olika innehåll:

  1. Förlossning, första tiden och det nyfödda barnet.
  2. Barnmorskan Sandra och arbetsterapeuten Maria ger tips och råd om övningar, ergonomi och besvär som kan uppstå efter en förlossning.
  3. Det lilla barnets sömnrytm
  4. Barn och introduktion av mat
  5. Barnsäkerhet
 • Föreläsningar

  Vi erbjuder alla föräldrar som har barn inskrivna på vår BVC extra föreläsningar om olika ämnen som rör barn.

  Kemikaliesmart vardag 
  Miljöförvaltningen, Malmö Stad ger tips om hur du skyddar ditt barn från kemikalier.

  • Datum:
  • Tid:

  HLR-utbildning 
  BVC-sjuksköterskorna Katarina och Margarita ger utbildning i hjärt- och lungräddning på barn.

  • Datum:
  • Tid:
  • Pris: 200 kr/person. Tyvärr kan inga barn närvara vid utbildningstillfället.

  Dietist
  Vår Dietist Mia svarar på frågor och ger råd kring barn och mat.

  • Datum:
  • Tid:

  "Arga Barn"
  Barnpsykolog Lotta svarar på frågor och ger råd kring barns känslor.

  • Datum:
  • Tid:

  Läslust
  Träffa Viktoria från Akademibokhandeln tillsamans med en BVC-sköterska och samtal kring att hitta läslusten hos barnen tidigt.

  • Datum:
  • Tid:

  Anmälan
  Det går bra att anmäla sig via telefon, via e-post eller hos ditt barns BVC-sjuksköterska. Anmäl dig i god tid innan för att vara säker på att du får plats. Välkommen!

  Avboka i god tid
  Vänligen avboka din plats i god tid om du inte har möjlighet att delta, så har vi möjlighet att ge platsen till någon på reservlistan. Om avbokningen görs senare än 24 timmar innan debiteras 100 kr.

 • Barnvaccination

  Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot ett antal sjukdomar. Dessa vaccinationer kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. Vissa landsting eller regioner erbjuder vaccin mot ytterligare sjukdomar, exempelvis rotavirus eller hepatit B.

  Vaccinationerna skyddar ditt barn mot flera sjukdomar och förebygger spridning av smitta i samhället. Alla vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är gratis och ges i samband med besöken på barnavårdscentralen och via skolhälsovården.

  Region Skånes vaccinationsprogram för barnhälsovården:

  • 3 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 5 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 12 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.
  • 18 månader: Mässling, påssjuka och röda hund.
  • 5 år: Difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
  • Vi erbjuder här också vaccination mot rotavirus vid 6 veckor resp. 3 månader.
 • Uppföljning och remisser

  Vi på barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsa. Det ger möjligheten att tidigt upptäcka om något avviker och barnet inte följer den normala utvecklingen.

  Ibland kan barnet behöva följas upp hos en läkare eller annan specialist. Då hänvisar eller skickar vi en remiss till rätt mottagning så att barnet får den hjälp som behövs.

 • Om ditt barn blir sjukt

  På barnavårdscentralen har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot besök av sjuka barn. Om ditt barn blir sjukt ska du i första hand vända dig till din hälso- eller vårdcentral. Om ditt barn är 2 år eller äldre kan du även söka vård online vid flera vanliga besvär.

  Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid ringa 1177 för rådgivning. Vid livshotande tillstånd, ring 112. 

  Vård online (för barn över 2 år)