Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Petra Ander

Verksamhetschef

malmocentrum@capiocitykliniken.se

Charles Duc

Leg. fysioterapeut

Hannes Ohlander

Leg. fysioterapeut

Helena Hassum

Leg. fysioterapeut

Sara Nilsson

Leg. fysioterapeut

Manela Music

Arbetsterapeut