Patient undersöks i munnen. Patient undersöks i munnen.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Helgfria vardagar
  8.00-11.30

  Extern provtagning 8.00-11.30. Du behöver inte boka tid för provtagning, tag en nummerlapp och sätt dig ned i väntrum 1.

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

 • Barnmottagning

  Välkommen till vår Barnmottagning. Vi tar emot barn från 0-18 år, med barnmedicinska problem. 

  Här kan vi hjälpa ditt barn med bland annat:

  • Ont i magen
  • Astma
  • Allergier
 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

  Diabetessköterska Salma Naseri Safi

  Telefontid: Måndag-torsdag 11.00-11.45. Fredag 11.00-11.30
  040-35 02 61
 • Dietik/kostrådgivning

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

  Observera att vår dietist har sin mottagning på Capio Citykliniken Malmö Singelgatan.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

  Infusion (dropp)
  Ibland behöver vätska, näring eller läkemedel ges via infusion, vardagligt kallat dropp. Om din läkare har ordinerat infusionsbehandling hjälper våra sjuksköterskor dig.

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

  Inkontinens hos barn
  Vi kan även hjälpa barn över 5 år som inte är torra på natten. Vi gör en utredning där vi bland annat går igenom toalett- och dryckesvanor. Utifrån barnets besvär ger vi individuellt anpassade råd och diskuterar olika behandlingsmetoder.

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

 • Psykisk ohälsa (IBH)

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

 • Lättakut, endast tidsbokning, EJ DROP-IN!

  Hos oss kan du få hjälp vid:

  • Hosta, snuva och feber
  • Halsont
  • Urinvägsbesvär
  • Ont i öronen
  • Hudbesvär
  • Infekterat sår
  • Lindrigt trauma
  • Sårskada
  • Ögonbesvär
  • Vid övriga besvär, v.g. kontakta vårdcentralen på tel: 040-35 09 00.

  Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens. Vi tar hand om dig med lättare akuta besvär, såsom halsont, misstänkt urinvägsinfektion, eller sårskador. 

  Helgfria vardagar
  8.00-10.00

  Här kan du få hjälp med lättare akuta besvär hos team med sköterska och läkare.

 • Psykisk ohälsa: Kurser och föreläsningar

  Nedan finner du information om de grupper som vi erbjuder inom psykisk ohälsa. Först en översikt och sedan en beskrivning av varje grupp. 

  Kommande grupper - bokningsbara
  Dessa grupper och föreläsningar kan du boka utan att först komma på en individuell bedömning.

  • Sluten grupp i medveten närvaro

  Kommande grupper - behov av bedömning
  Om du är intresserad av grupperna nedan behöver du boka ett individuellt bedömningssamtal först.

  • Sömngrupp, för patienter med sömnbesvär: fyra tillfällen och uppföljning
  • FACT-grupp, för blandad psykisk ohälsa: tre tillfällen
  • Medicinsk yoga

  Beskrivning av grupperna

  Sluten grupp i medveten närvaro
  Mindfulness innebär enkelt uttryckt att vara medvetet närvarande i nuet. Utgångspunkten är att träna på att vara här och nu och bli medveten om hur vi känner oss inombords. Vi övar på att lyssna på kroppen, tankar och känslor utan att vädera eller döma. Mindfulness hjälper oss att hitta ett mer accepterande och öppet förhållningssätt till oss själva, till kroppen och till besvärliga upplevelser. Forskning visar att mindfulness har en god effekt vid stress, smärta, ångest och depression.

  Gruppen består av 5 tillfällen. Det är en sluten grupp med max 10 deltagare, vilket innebär att inga nya gruppdeltagare tillkommer efter första tillfället. Vi kommer att prata om vad mindfulness är och göra olika guidade övningar samt hemövningar.

  Sömnbehandling
  Vi ses en gång i veckan eller varannan vecka, vid fyra tillfällen, samt vid minst ett uppföljningstillfälle. Mellan träffarna förväntas du genomföra hemuppgifter och göra registreringar som berör din sömn. Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT, och har i studier visat sig vara hjälpsam för personer som lider av sömnbesvär.

  Transdiagnostisk FACT-grupp
  Vår transdiagnostiska gruppbehandling riktar sig till dig som har det tufft eller på något vis besväras av olika tankar eller känslor oberoende av diagnos. Första tillfället fokuserar på att identifiera vad vi brottas med och ställa det i relation till vart vi vill i livet. Vid andra träffen kommer vi att träna på att bemöta våra hinder annorlunda och vid tredje tillfällen försöker vi kombinera dessa två aspekter. Som patient har du möjlighet att gå upp till tre omgångar, alltså totalt nio tillfällen. Nyintag sker var tredje tillfälle.

  Medicinsk yoga
  Upplever du stressrelaterad ohälsa såsom ryggont, sömnsvårigheter, högt blodtryck, utmattning/utbrändhet, kroppssmärta eller migrän? Forskning visar att medicinsk yoga är ett av de mest effektiva verktygen för att minska och lära sig att hantera stress. Minskad stress kan bland annat resultera i bättre minne och sömnkvalitet, ökat immunförsvar, minskad smärtkänslighet, förbättring i symptom från mage/tarm, förbättrad hormonbalans, sänkt blodtryck, färre hudutslag, minskad huvudvärk/migrän, minskad oro/ångest/nedstämdhet och ökad kroppskännedom.

  Om du vill bli skapa mer balans i livet, bli av med stelhet, förbättra immunförsvaret och lära dig att andas bättre är du välkommen att anmäla dig till vår kurs i medicinsk yoga. Alla kan vara med, oavsett tidigare erfarenhet. Vi sitter på stol eller på matta på golvet. Det är bra om du har mjuka kläder som du enkelt kan röra dig i.

  Medicinsk yoga för dig som vill prova/behöver en "boost" - enstaka tillfällen som du anmäler dig till veckan före.
  Datum: Vi träffas måndagar 10:00-11:30 med start 27/1 (varannan vecka fram till och med 1/6) eller onsdagar 14.45-16.30 med start 15/1.

  Det är bra ifall du kan komma redan en kvart före och anmäla dig, varvar ner i rummet och vila före yogapasse.


  Kostnad - som ett besök hos behandlare. Vi sitter eller står och gör övningar. Du tar med dig yogamatta, vattenflaska och har inte ätit en större måltid 2-3 timmar före passet.
  Om du skall till en behandlare på VC Centrum kan du be dem boka in dig.

  Medicinsk yoga hel kurs (5 tillfällen /1,5 timme per gång).
  Datum: Vi träffas fredagar 15.00-16.30 20/9, 27/9, 11/10, 18/10 och 25/10.

  Välkommen!

   

  Ring detta nummer för bokning av kurser/föreläsningar på temat psykisk ohälsa.

  Helgfria vardagar 9.30-11.00
  040-35 02 08
 • Hypertoni/Hjärtsviktsmottagning

  Hypertoni/hjärtsviktssjuksköterska Negar Chavoshi

  Måndag och torsdag 11.00-11.45
  040-35 02 82