BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eeva Ogenvik

Verksamhetschef

Maria Svensson

BVC-sjuksköterska

Telefontid vardagar 9.00-9.30. Övrig tid telefonsvarare.

Caroline Paulsson

BVC-sjuksköterska

Telefontid vardagar 9.00-9.30. Övrig tid telefonsvarare.