Fysioterapeut undersöker knä. Fysioterapeut undersöker knä.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig rehabilitering av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

 • Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist

  Hos oss på Capio Citykliniken Malmö Limhamn Rehab har du möjlighet att få hjälp med undersökning, bedömning, behandling och rådgivning av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.

 • Bostadsanpassning

  Om du har svårt att klara av att göra vardagliga aktiviteter i ditt hem kan du ibland behöva en bostadsanpassning. En arbetsterapeut kan då hjälpa till med utredning och intyg samt fylla i ansökan för bostadsanpassning.

  Det är kommunen som beslutar om du ska få bidrag till bostadsanpassning.

  En bostadsanpassning kan till exempel innebära att:

  • Ta bort trösklar
  • Byta ut badkar mot dusch
  • Ordna en ramp vid entrén

  Vid behov kommer arbetsterapeuten hem till dig för att göra en bedömning av vilken hjälp du behöver. Finns det behov av en bostadsanpassning hjälper vi dig att skriva de intyg som behövs.

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva någon form av hjälpmedel. Om vår behovsbedömning visar att du behöver hjälpmedel kan du i regel få dem förskrivna av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vissa arbetsterapeuter har även möjlighet att komma hem till dig för att undersöka vilken typ av hjälpmedel som passar dig. Om du är anhörig eller närstående erbjuder vi också handledning i förflyttning eller hantering av hjälpmedel.

 • Handrehabilitering

  Om du har besvär som rör smärta, domningar eller nedsatt styrka och rörlighet i fingrar, händer eller underarmar kan du få hjälp med handrehabilitering hos oss. Beroende på besvär och behov får du hjälp med fortsatt behandling eller stöd att träna hemma själv. 

  Vid vissa typer av besvär kan du behöva ett stöd eller en skena för handleden eller ett finger, dessa kallas för ortoser. Om du är i behov av en ortos hjälper vi dig med utprovning.

 • Multimodal rehabilitering (MMR)

  Har du under en längre tid mått psykiskt dåligt och lidit av värk i nacke, rygg, skuldror eller axlar är du välkommen att prova multimodal rehabilitering (MMR).

  MMR är ett rehabiliteringsprogram där ett team bestående av bland annat fysioterapeut, psykolog och läkare samarbetar för att hjälpa dig på bästa sätt. Vår uppgift är att minska din smärta och höja din livskvalitet genom vägledning, utbildning och behandling.

  Om du är intresserad kan du be din läkare om en remiss till oss. Programmet är till för dig i arbetsför ålder.

  Vårt team består av:

  • Läkare
  • Sjukgymnast/Fysioterapeut
  • Psykolog
  • Sjuksköterska

  Dina besök hos oss

  Vid inskrivningsbesöket pratar vi om dina besvär och dina behov, samt hur dina mål och förhoppningar ser ut. Därefter får du träffa teamets medlemmar som tillsammans med dig lägger upp en plan för din rehabilitering.

  Smärthantering

  Under våra fortsatta möten får du bland annat lära dig om smärthantering, var smärtan kommer ifrån, varför du får den och vad du kan göra åt den. Vi jobbar både med fysisk och psykisk smärta.

  Täta besök i början

  Vi vill gärna att du träffar oss ofta i början av rehabiliteringen. Vanligt är 2-3 besök hos sjukgymnast och 1-2 besök hos psykolog/terapeut per vecka, men besöksfrekvensen varierar beroende på dina behov och möjligheter. Det är viktigt att du är motiverad att genomföra en förändring och avsätter tid för din rehabilitering.

  Möten med teamet

  Du kommer kontinuerligt att bli kallad till möten där du träffar hela rehabiliteringsteamet samtidigt. Syftet med mötena är att vi ska få en samlad bild av dina framsteg, utvärdera behandlingen och diskutera hur vi ska fortsätta. Ibland bjuds även din arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan in till dessa möten. Om vi bjuder in någon utomstående ber vi dig alltid om ditt skriftliga samtycke. I samtycket står vilken eller vilka myndigheter vi får kontakta. Avsikten är att hjälpa dig och att du ska känna dig trygg.

  Programmets längd

  Rehabiliteringen pågår i cirka tolv veckor. Förhoppningen är att dina fysiska och psykiska besvär ska ha minskat och att du ska ha de verktyg du behöver för att fortsätta förbättras på egen hand när vi avslutar programmet.

 • Kostrådgivning/dietik

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

 • Ortopedisk medicin

  Vår fysioterapeut är vidareutbildad inom ortopedisk medicin, ett specialområde inom fysioterapi och medicin. Utbildningen ger fördjupade kunskaper i diagnostik och behandling av besvär från bland annat muskler, senor, leder och slemsäckar.

 • Rehabilitering i hemmet

  Rehabilitering i hemmet erbjuds dig som bedöms ha bättre möjlighet att uppnå målen för din rehabilitering genom insatser i hemmet än på mottagningen.

  • Vi kan bland annat hjälpa dig med:
  • Träning och aktiviteter i vardaglig miljö
  • Strategier/alternativa sätt att utföra aktiviteter
  • Råd om ergonomi i vardagen
  • Fallprevention
  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Intyg för bostadsanpassning
  • Kostrådgivning hos dietist

  Tillsammans ser vi över din situation och vi tar gemensamt fram en individuell plan för din återhämtning.

 • Rehabilitering vid muskel- och ledbesvär

  Besvär från muskler och leder kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara smärta eller värk som uppstått plötsligt eller kommit smygande. Det kan vara en ständig molande värk, en smärta som uppkommer vid vissa rörelser eller en mer diffus smärta. Ibland gör det inte ont utan känns som en domnande eller stickande känsla. Det kan också hända att muskeln eller leden är svullen eller att du till exempel känner dig kraftlös.

  För de allra flesta besvär som rör muskler och leder är det bra att träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som kan göra en bedömning och föreslå vilken behandling som passar bäst i ditt fall.

 • Samtal om fysisk aktivitet

  Genom att vara fysiskt aktiv kan du förebygga och behandla många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd. Om du bokar ett hälsosamtal hos oss hjälper vi dig att hitta en motionsform som passar dina behov, önskemål och förutsättningar. Vid behov kan vi även skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR). Du får då i samråd med oss välja en aktivitet och aktivitetsnivå som är lämplig för dig. Uppföljning erbjuds löpande.

 • Stresshantering

  Stress är i viss mån en del av livet, det är normalt att bli stressad ibland. Men att vara stressad under en längre period kan göra att kroppen tar skada. Det är därför viktigt med vila och återhämtning. Om du ofta upplever stress eller känner dig utmattad och till exempel får sömnproblem, ångest eller huvudvärk kan vi hjälpa dig.

 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

 • Tejpning

  Vid vissa typer av skador som stukningar och senbesvär kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten använda sporttejp eller kinesiotejp som behandling. Att tejpa det skadade området ger avlastning och hjälper dig att röra kroppen på rätt sätt. 

  Tejpning kan till exempel användas vid skador i:

  • Axel
  • Nacke 
  • Armbåge
  • Handled
  • Ländrygg
  • Höft
  • Lår
  • Knä
  • Benhinna
  • Vadmuskel
  • Fotled
  • Hälsena
 • TENS

  TENS är en apparat som skickar ut små elektriska strömmar som stimulerar nerver under huden. Detta gör att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras och dämpar smärtan tillfälligt.

  TENS kan till exempel användas vid:

  • Värk i muskler, rygg, nacke eller skuldra
  • Artros

  Om du har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med TENS, därför är det viktigt att du berättar för oss om du har pacemaker.

  Vid behandling med tens får du prova apparaten vid några tillfällen. Om behandlingen har önskad effekt får du råd av oss om var du kan köpa en egen tensapparat. 

 • Träning

  Vilken typ av träning som passar dig beror på dina besvär och dina förutsättningar. Det kan handla om att göra specifika rörelser för att öka rörligheten i en led, bygga upp styrkan i en viss muskel eller förbättra din balans. Det kan också handla om att komma igång med lätt träning för att bli allmänt starkare och få bättre kondition. Tränar du redan mycket kan du istället behöva hjälp med specifika övningar efter en skada eller felbelastning.

  Vi hjälper också till med träning innan och efter operationer, samt rehabilitering och träning vid neurologiska skador och sjukdomar, till exempel stroke, hjärnblödning, hjärnskador, Parkinsons sjukdom och MS.

 • Produkter

  På mottagningen säljer vi olika produkter som är noggrant utvalda av våra fysioterapeuter/sjukgymnaster för att underlätta din rehabilitering och stödja dig att komma tillbaka till ett mer aktivt liv.

  Just nu erbjuder vi: 

  - Kryckor för vuxna/barn
  Kryckor för vuxna. Kryckorna har anatomiska hårda handtag. Säljes både styckvis och i par.
  Pris: 150 kr