föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Alkohol

  Har du funderingar kring dina alkoholvanor? Undrar du var gränsen går mellan bruk och missbruk? Vi kan bland annat hjälpa dig med information om alkohol och beroende, motiverande samtal, målsättning, vägledning och metoder för att förändra dina dryckesvanor.

 • Allergi

  Misstänker du att du lider av allergi? Hos oss kan du få hjälp med undersökning och diagnos, läkemedel samt rådgivning. 

 • Astma/KOL

  Du som har andningsbesvär, astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden.

  Kontakt:

  Rebecca Nordlund Astma/KOL sjuksköterska Heli Wellstad Astma/KOL sjuksköterska

  Tisdag och torsdag kl 9.00 - 9.30
  040-36 27 36
 • Demens

  Det är vanligt att minnet försämras när man blir äldre och orsakerna kan vara många. Om du under längre tid har upplevt problem med minnet kan det vara bra att genomgå en demensutredning för att ta reda på vad det beror på. Utredningen går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med likartade symptom. Utöver utredningen kan vi bistå med information om olika typer av behandlingar, samt läkemedel vid behov.

 • Diabetes

  Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Här tar vi hand om dig genom regelbundna kontroller av dina värden och samtal om hur du mår. Målet är att du ska må bra både nu och i framtiden. Vi arbetar med att förebygga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, fotsår och nervskador. Vi erbjuder också information och råd om hur du själv kan påverka din hälsa genom din livsstil. 

  Capio Citykliniken Malmö Limhamn är sedan 2016 en certifierad diabetesmottagning, vilket innebär att vi uppfyller högt ställda kvalitetskrav som kontinuerligt kontrolleras av Region Skåne.

  Grupputbildning i diabetes

  Vi erbjuder dig med diabetes typ 2 utbildning i grupp for att lära dig mer om diabetes.

  Vi pratar bland annat om:

  • Kost
  • Motion
  • Behandlingsmetoder
  • Komplikationer
  • Fotvård

  Under utbildningen får du träffa bland annat ansvarig diabetesläkare, dietist och sjukgymnast för att du ska få mer kunskap och lära dig hantera din diabetes på bästa sätt.

  Nya perspektiv

  Genom att delta i grupputbildningen har du möjlighet att träffa och ta del av andra personers erfarenheter och upplevelser, men även att dela med dig av dina egna. 

  Tid och plats:

  Vi startar upp 1-2 grupper per termin. Varje grupp ses varannan tisdag, vid fem tillfällen, mellan kl. 14.30-16.30. Träffarna sker i våra lokaler på Järnvägsgatan 56.

  Var god observera att det finns ett begränsat antal utbildningsplatser.

  Anmälan

  Prata med din diabetessjuksköterska vid ditt nästa besök hos oss för mer information och anmälan. Det går också bra att ringa till vårdcentralen.

  Vi meddelar dig per post, senast en månad innan gruppstart, om du har kommit med på utbildningen eller om du får vänta tills nästa tillfälle.

   

  Kontakt:

  Josefine Bjärnlycke 040-362620 onsdag och fredag 09.00 - 09.30 Mia Lavesson Kruuse 040-362748 tisdag och torsdag 09.00 - 09.30

 • Kostrådgivning/dietist

  Det finns många olika riskfaktorer eller diagnoser som på något sätt är kopplade till vad du äter och dricker. Hos en dietist kan du få hjälp med olika typer av besvär som rör kost. Vid ett besök hos dietisten får du hjälp att förändra din kost och din livsstil för att förbättra din hälsa.

  IBS-grupp

  Vi erbjuder nu behandling i grupp för dig med IBS (Irritable bowel syndrome). I gruppen diskuterar vi vad man kan förändra kring sin kost och sitt ätbeteende för att förbättra sina symptom och minska besvären. Eftersom det finns en tydlig koppling mellan IBS och stress inriktar sig gruppbehandlingen på kognitiv beteende terapi (KBT) och Mindfulness (medveten närvaro).

  KBT och Mindfulness har visat sig ha en positiv påverkan på stress och kroppsliga besvär. Tillsammans övar vi på att vara medvetna här och nu för att minska negativa tankar, känslor och beteenden.

  Anmälan

  Prata med vår dietist eller KBT-terapeut för mer information och frågor om anmälan, tid och plats. 

  Kontakt:

  Mia Rosberg, Dietist Måndag och onsdag kl 11.00 - 12.00 tel 0708-535828

 • Drop-in till sjuksköterska


  Välkommen till vår drop-in. Här hjälper våra sjuksköterskor dig bland annat med lättare hudåkommer, bedömning av öronbesvär och sår.

  Vardagar: 9.00 - 11.00  ( Stängd pga Covid-19) 

  OBS! Vi vill att du alltid ringer oss först för en bedömning av ditt ärende

  På vår drop-in kan du få hjälp med:

  • Eksem, hudutslag
  • Egenvårdsråd vid ögoninfektioner
  • Nyuppkomna sår
  • Bedömning öronbesvär och bedömning av vaxpropp (ej öronspolning)
  • Injektioner (enligt remiss)
  • Stygnborttagning/agraffborttagning

  Vid infektionssymtom önskar vi att du först ringer till oss, så att du får rätt vårdnivå/vårdgivare.

  Långvariga besvär?

  Om du har haft dina besvär i mer än två veckor eller om dina besvär behöver utredning ber vi dig istället att boka en tid. Det ger oss möjlighet att ägna mer tid åt ditt besök. Exempel på långvariga besvär som kan behöva utredning är huvudvärk, magbesvär och yrsel. Även ärenden som som gäller psykisk ohälsa, receptförnyelse, förlängning av sjukskrivning och andra intyg kräver tidsbokning.

  Ring oss gärna om du är osäker på vilken typ av besök du behöver.

 • Hemsjukvård

  Om du på grund av medicinska skäl eller funktionshinder har behov av varaktiga hälso- och sjukvårdsinsatser som kvarstår under minst två veckor kan du få hjälp av hemsjukvården.

  För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård enligt landstinget måste uppfylla vissa kriterier.

  Om du upplever att det finns behov av medicinsk hjälp i hemmet kan du eller en anhörig kontakta din husläkare eller en distriktssköterska och be om en medicinsk bedömning.

 • Hud

  Du som har hudbesvär är välkommen att boka en tid hos oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som besväras av irriterad hud, akne, utslag, klåda och psoriasis. En distriktssköterska har möjlighet att skriva ut vissa läkemedel och salvor, men om dina symptom kräver annan behandling ser vi till att du kommer i kontakt med en läkare.

 • Hälsosamtal

  I dagens samhälle är en stor del av sjukdomarna kopplade till vår livsstil. Ohälsosamma levnadsvanor medför en ökad risk för att utveckla såväl fysiska som psykiska besvär. I mötet med dig utgår vi alltid från ditt livssammanhang och sätter det friska i centrum. Vi samtalar kring dina levnadsvanor hjälper dig att sammanställa en individuell handlingsplan. 

 • Högt blodtryck (hypertoni)

  Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

  Välkommen till vårt egenvårdsrum

  Alla våra patienter är välkomna att utnyttja vårt egenvårdsrum. Här har du möjlighet att själv göra mätningar av olika slag. Du behöver inte boka tid för att utnyttja egenvårdsrummet.

  Här kan du bland annat mäta:

  • Blodtryck
  • Vikt
  • Längd
  • BMI

  Mät ditt blodtryck

  I egenvårdsrummet har du möjlighet att mäta ditt blodtryck, med hjälp av vår automatiska blodtrycksmätare, på en tid som passar dig.

  Instruktioner

  Följ de skriftliga instruktionerna som finns i egenvårdsrummet för hur du går tillväga för de olika mätningarna.

  Egenvårdsrummet finns på vårdcentralen och är öppet helgfria vardagar kl. 8.00-16.00

  Kontakt:

  Emily Bjuvhag Leg sjuksköterska 040-362600 Rådgivning/tidsbokning

 • Infektion

  En infektion innebär att din kropp utsätts för angrepp av smittämnen som exempelvis bakterier, virus eller svamp. Kroppens reaktion på en infektion är vanligtvis en inflammation. Inflammationen kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel bli röd och svullen, få feber eller bli trött. Om du inte märkt någon förbättring på en vecka eller om dina symptom blir värre är det aktuellt att söka vård. 

 • Injektioner

  Behöver du injektioner av ett visst läkemedel hjälper en sjuksköterska dig med behandlingen. Du tar själv med dig det preparat din läkare skrivit ut till mottagningen.

  Vi hjälper dig även med provtagning och injektion via (samt omläggning och spolning av) central venkateter (CVK) och subkutan venport. 

 • Inkontinens

  Inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Upplever du problem med urin- och/eller avföringsinkontinens är du välkommen att boka en tid hos oss för att få råd, hjälp och stöd.

  Kontakt:

  Sara Mårtensson Inkontinenssjuksköterska 040-362600 Rådgivning/tidsbokning

 • Intyg

  Hos oss kan du få hjälp med olika intyg. Exempelvis för sjukskrivning, vård av barn, färdtjänst eller inställd resa på grund av sjukdom. Vissa intyg är avgiftsbelagda. Kontakta oss gärna för mer information.

  Dokument som exempelvis läkarintyg, journalkopior, lablistor och olika intyg hämtas mot uppvisande av legitimation i receptionen. Och om det är ett intyg som kostar betalas det i receptionen när det hämtas. 

 • Lättakut

  Här får du träffa en sjuksköterska som gör en snabb bedömning av dina besvär. Därefter får du vid behov träffa en läkare eller annan medicinsk kompetens. Vi tar hand om dig med lättare akuta besvär, såsom halsont, misstänkt urinvägsinfektion, suturtagning eller sårskador. 

 • Provtagning

  När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

  Måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00 Remiss från annan enhet måndag - fredag 8.00 - 12.00 OBS!! Sommartid: 6/7-31/7 Måndag-torsdag 8.00-15.00 fredag 8.00-14.00 (Remiss från annan enhet 8.00-12.00)

  Du behöver inte boka tid för provtagning, ta en nummerlapp och sätt dig ned i väntrummet. Har du remiss från annan vårdgivare är du välkommen att ta proverna hos oss. Glöm inte ta med remissen, OBS! se öppettider.

 • Psykisk ohälsa (IBH) och KBT

  Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykosocial resurs väldigt fort, ibland redan samma dag som du besöker verksamheten. Vi arbetar med korta möten och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård.

  Våra samtal baseras främst på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan bland annat hjälpa dig som upplever nedstämdhet, sömnproblem, panik, rädsla, utmattning, oro, likgiltighet eller koncentrationssvårigheter.

  Stresshantering och mindfulness

  Under kursen får du lära dig om Mindfulness, göra olika avslappningsövningar och träna dig i att vara medvetet och kroppsligt närvarande. Speciellt bra passar träningen dig som upplever stressrelaterade besvär, smärta samt sömn- och koncentrationssvårigheter.

  I kursen ingår:

  • Kroppsskanning
  • Aktiv avspänning
  • Sittande meditation

  För tillfället har vi inga kurser inplanerade. Ta kontakt med vår KBT-terapeut vid intresse.

 • Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorns roll
  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering. Syftet med att träffa en rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Sekretess
  Kontakt med en viss myndighet eller organisation kan ibland vara nödvändig för din rehabilitering. Kontakten sker endast med ditt samtycke. Avsikten är att du ska känna dig delaktig i det som händer under din rehabiliteringstid.

 • Sår och stygn

  Om du har skurit dig så illa att plåster inte räcker, eller har ett sår som är djupt eller inte vill läka är det viktigt att du besöker oss. Likaså om du upplever rodnad, svullnad, värmeökning och smärta i sårområdet.

 • Tobaksavvänjning

  Har du funderingar kring ditt tobaksbruk? Vill du få hjälp att sluta röka eller snusa? Då är du välkommen till oss.

  Hos oss kan du bland annat få hjälp med information om tobak och beroende, motiverande samtal och metoder för att förändra dina tobaksvanor.

 • Vaccination

  Vi vaccinerar gammal som ung från 1 års ålder. Barn under 16 år vaccineras endast i sällskap av målsman eller annan vuxen. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

  Vaccinationsmottagningen är öppen helgfria onsdagar 14.00-16.30.
   
  Vaccinationsmottagningen är stängd:
  v:a 27 - v:a 33    (1 Juli - 12 Augusti)
  Öppet igen som vanligt den 19/8

   

 • Äldremottagning

  På äldremottagningen erbjuder vi dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner eller med förebyggande hälsovård, genom att se över din motion och kost.

  Äldremottagningen är öppen för dig som är 75 år eller äldre. Om du hellre vill fortsätta att ringa eller komma till oss som vanligt går det lika bra.

  Hos oss kan du få hjälp med:

  • Telefonrådgivning
  • Hälsosamtal
  • Läkemedelsgenomgång
  • Inkontinens
  • Individuell vårdplanering med slutenvården och kommunen
  • Demensutredning
  • Samverkan med kommunens demenssköterska
  • Sjukgymnastik med gruppträning

  Du som är 75 år eller äldre är välkommen att ringa oss på telefon utan tonval.

  Telefontid vardagar 9.00-11.00
  0708-53 58 30
 • OBS!

  Vid akut rådgivning var god ring 1177. Vid livshotande tillstånd RING 112

  Fredag 5/6 stänger vi kl. 15.00 och hänvisar till Capio Centrum 040-35 09 00
  Vid akut rådgivning var god ring 1177
  Vid livshotande tillstånd RING 112