Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Eeva Ogenvik

Verksamhetschef / Specialist i allmänmedicin

Annelie Eriksson

Bitr. Verksamhetschef

Magnus Borggren

Biomedicinsk analytiker / IT-ansvarig

Mia Lavesson Kruuse

Diabetessjuksköterska (Föräldraledig)

Josefine Bjärnlycke

Diabetessjuksköterska

Mia Rosberg

Dietist

Eva Kockum

KBT-terapeut

Åsa Almquist

Medicinsk sekreterare

Jeanette Cronzell

Medicinsk sekreterare

Kerstin Brandell

Medicinsk sekreterare

Victoria Sörensson

Medicinsk sekreterare

Marie Nilsson

Receptionist

Karin Vengelin

Receptionist/Rehabkoordinator

Anders Hassbring

Specialist i allmänmedicin

Venera Maria Parioll

Specialist i allmänmedicin

Rebecka Hunt

Specialist i allmänmedicin

Mikael Truedsson

Specialist i allmänmedicin

Sophia Streiby

Specialist i allmänmedicin

Helen Johansson

Specialist i allmänmedicin / Medicinsk ansvarig läkare

Linda Cornfors

Specialist i allmänmedicin

David Christiansson

ST-läkare

Sanja Medic Hägnesten

ST-läkare

Sarah Thelin

ST-läkare

Amani Awad

Leg Läkare

Christian Westlund

AT-läkare

Heli Wellstad

Sjuksköterska

Emily Bjuvhag

Sjuksköterska

Rebecca Nordlund

Sjuksköterska

Anna Johansson

Sjuksköterska

Moa Jonsson

Sjuksköterska (Föräldrarledig)

Marie Carlsson

Sjuksköterska

Sophie Mattson

Sjuksköterska (Föräldrarledig)

Miriam Kjellin

Sjuksköterska (Föräldrarledig)

Marielle Andersson

Sjuksköterska

Sara Mårtensson

Sjuksköterska

Pia Von Lingelsheim

Sjuksköterska

Ylva Wagner

Sjuksköterska

Annica Gartvik Krantz

Distriktssköterska

Svava Waller Bergqvist

Distriktssköterska

Åsa Nilsson

Undersköterska

Maria Mohlin

Undersköterska

Margareta Söderstedt

Undersköterska

Kristina Nilsson

Undersköterska

Anna Löfquist

Undersköterska