Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annelie Eriksson

Verksamhetschef

Magnus Borggren

Bitr. Verksamhetschef /Biomedicinsk analytiker

Mia Lavesson Kruuse

Diabetessjuksköterska (Föräldraledig)

Christopher Nilsson

AT-Läkare

Josefine Bjärnlycke

Diabetessjuksköterska

Mia Rosberg

Dietist

Christel Nilsson

KBT-terapeut

Åsa Almquist

Medicinsk sekreterare

Jeanette Cronzell

Medicinsk sekreterare

Kerstin Brandell

Medicinsk sekreterare

Victoria Sörensson

Medicinsk sekreterare

Marie Nilsson

Receptionist

Karin Vengelin

Receptionist/Rehabkoordinator

David Christiansson

ST-läkare

Mathias Ogrodnik

ST-läkare

Linda Cornfors

ST-läkare

Sanja Medic Hägnesten

ST-läkare

Sarah Thelin

ST-läkare

Heli Wellstad

Sjuksköterska

Emily Bjuvhag

Sjuksköterska

Rebecca Nordlund

Sjuksköterska

Anna Johansson

Sjuksköterska

Moa Jonsson

Sjuksköterska

Dessiré Forsbrand

Sjuksköterska

Marie Carlsson

Sjuksköterska

Sophie Mattson

Sjuksköterska

Miriam Kjellin

Sjuksköterska

Marielle Andersson

Sjuksköterska

Sara Mårtensson

Sjuksköterska

Anders Hassbring

Specialist i allmänmedicin

Mikael Truedsson

Specialist i allmänmedicin

Venera Maria Parioll

Specialist i allmänmedicin

Rebecka Hunt

Specialist i allmänmedicin

Sophia Streiby

Specialist i allmänmedicin

Eeva Ogenvik

Specialist i allmänmedicin

Jozef Krygier

Specialist i allmänmedicin

Helen Johansson

Specialist i allmänmedicin

Åsa Nilsson

Undersköterska

Maria Mohlin

Undersköterska

Margareta Söderstedt

Undersköterska

Kristina Nilsson

Undersköterska

Anna Löfquist

Undersköterska