Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Annika Helander

Barnmorska

Telefontider: måndag-fredag kl. 8.00-8.30

Nathalie Kron

Barnmorska

Telefontider: helgfri tisdag, onsdag och fredag kl. 12.00-12.30.

Lotta Krausche

Barnmorska

måndag, onsdag och fredag kl 8.00-8.30

Sarah Blennerup

Verksamhetschef