BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sarah Blennerup

Verksamhetschef

Terese Gudmundsson (föräldraledig)

BVC-sjuksköterska

Emma Blomberg

BVC-sjuksköterska

Helgfria vardagar 8.00-15.30

Laura Bardoniqi

BVC-sjuksköterska

Helgfria vardagar 8.00-16.00