Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sarah Blennerup

Verksamhetschef

Åsa Hansson

Bitr. verksamhetschef

Abbas Burhan

Specialist i reumatologi

Lena Andersson

Sjuksköterska

Marija Frostander

Medicinsk sekreterare

Csaba Baláspiri

specialist i reumatologi