Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sarah Blennerup

Verksamhetschef

Åsa Hansson

Bitr. verksamhetschef

Rabinarayan Dash

Specialist i reumatologi och internmedicin

Lena Andersson

Sjuksköterska

Carina Gradin

Medicinsk sekreterare