Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sarah Blennerup

Verksamhetschef

Åsa Hansson

Biträdande verksamhetschef, undersköterska

Jessica Gustafsson

Receptionist

Kerstin Lundgren

Medicinsk sekreterare

Marie Carlsson

Medicinsk sekreterare

Ann Gillberg

Specialist i allmänmedicin

Föräldraledig

Josef Dobos

Specialist i allmänmedicin

Merih Cesur

ST-läkare

Abbas Burhan

Specialist i reumatologi

Lena Andersson

Sjuksköterska

Marija Frostander

Medicinsk sekreterare

Anna-Maria Melkersson

Sjuksköterska

Hanna Sandberg

Sjuksköterska

Marianne Kronberg

Sjuksköterska

Diana Persson

Sjuksköterska

Ingrid Bengtsson

Sjuksköterska

Terese Håkansson

Sjuksköterska

Gabriela Putnik

Specialistsjuksköterska

Sasha Wettemark

Undersköterska

Föräldraledig

Johanna De Melo-Falk

Sjuksköterska

Maria Härstedt

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Laura von Kobyletzki

Specialist i allmänmedicin

Timjan Blanck

Psykolog

Ellen Ek Moreau

Receptionist

Andréa Boström

Medicinsk sekreterare

Catarina Camper

Undersköterska

Ahlam Elkharraz

Underläkare

Eva Zarén

Specialist i allmänmedicin

Linda Blom

Distriktssköterska