Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Sarah Blennerup

Verksamhetschef

Åsa Hansson

Biträdande verksamhetschef, undersköterska

Jessica Gustafsson

Receptionist

Kerstin Lundgren

Medicinsk sekreterare

Marie Carlsson

Medicinsk sekreterare

Ann Gillberg

Specialist i allmänmedicin

Josef Dobos

Specialist i allmänmedicin

Merih Cesur

ST-läkare

Rabinarayan Dash

Specialist i reumatologi och internmedicin

Lena Andersson

Sjuksköterska

Carina Gradin

Medicinsk sekreterare

Anna-Maria Melkersson

Distriktssköterska

Sarah Blennerup

Sjuksköterska, verksamhetschef

Hanna Sandberg

Sjuksköterska

Marianne Kronberg

Sjuksköterska

Diana Persson

Sjuksköterska

Ingrid Bengtsson

Sjuksköterska

Terese Håkansson

Sjuksköterska

Gabriela Putnik

Specialistsjuksköterska

Sasha Wettemark

Undersköterska

Johanna De Melo-Falk

Sjuksköterska

Maria Härstedt

Specialist i barn- och ungdomsmedicin

Laura von Kobyletzki

Specialist i allmänmedicin

Timjan Blanck

Psykolog

Ellen Ek Moreau

Receptionist

Andréa Boström

Medicinsk sekreterare

Catarina Camper

Undersköterska

Ahlam Elkharraz

Underläkare