Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Mette Bengmark

Tf Verksamhetschef

I ett öppet mailsystem kan vi inte garantera sekretessen och du kan därför inte få råd i medicinska frågor, boka tid, avboka tid eller förnya recept genom denna kontakt.

stortorget.malmo@capio.se

Inger Johansson

Medicinsk sekreterare

Beatrice Edengrand

Receptionist/Undersköterska

Carl-Johan Tiderius

Specialist i ortopedi

Carina Jörgensson

Specialist i allmänmedicin

Frida Thorsén

Specialist i allmänmedicin

Jesper Bogefors

Specialist i öron-näs-halssjuksomar

Johan Malmvik

Specialist i ortopedi

Mikael Blomgård

Specialist i allmänmedicin, företagsläkare

Oliver Szekely

Specialist i allmänmedicin

Bernice Ekegren

Undersköterska

Birgitta Andersson

Undersköterska

Camilla Melin

Sjuksköterska

Tessie Alfven

Medicinsk sekreterare

Maria Lagerskiöld

Sjuksköterska/kontat företagshälsa

Stina Joesdotter Svensson

Sjuksköterska