Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marit Bengtson

Verksamhetschef

Karin Ahlgren

Barnmorska

Vänligen tala in ett meddelande om du inte får något svar.

Sepideh Faridafshar

Barnmorska

Vänligen tala in ett meddelande om du inte får något svar.