BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Camilla Nylund

BVC-sjuksköterska

Telefontid: helgfria vardagar kl. 9.00-9.30.

Gunnel Lindén

BVC-sjuksköterska

Telefontid: helgfria vardagar kl. 9.00-9.30.

Nina Lindén

BVC-sjuksköterska

Telefontid: helgfria vardagar kl. 9.00-9.30.