Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marit Bengtson

Verksamhetschef

Maria Thorén

Arbetsterapeut

Mia Rosberg

Dietist

Tina Laserow

Sjukgymnast

Mathias Ryd

Sjukgymnast