Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marit Bengtson

Verksamhetschef

Klara Mars

Biträdande verksamhetschef

Amanda Dahl

Medicinsk sekreterare

Eva Hyltén Borgqvist

Medicinsk sekreterare

Marie Petersson

Medicinsk sekreterare

Marianne Halling

Receptionist

Ragnhild Tunehag

Specialist i allmänmedicin

Maja Salman

Specialist i allmänmedicin

Jenny Mc William

Specialist i allmänmedicin

Johan Lundgren

Specialist i allmänmedicin

Linnea Hedlund

ST-läkare

Föräldraledig

Johan Danielsson

ST-läkare

Johanna Ekman

ST-läkare

Föräldraledig

Harald Friberger

ST-läkare

Linda Larsson

ST-läkare

Olle Löfqvist

ST-läk

Lovisa Jakobsson

AT-läkare

Anneli von Cederwald

Psykolog

Madelaine Sundberg

Psykolog

Föräldraledig

Esther Rostovayni

Psykolog

Margareta Hansen Emmerberg

Distriktssköterska

Maria Erixon

Sjuksköterska

Gabriela Putnik

Diabetessjuksköterska

Maria Schenström

Distriktssköterska

Maria Ringdahl

Sjuksköterska

Jannie Parmvi

Sjuksköterska

Kaltrina Hasani

Sjuksköterska

Gun Sondh

Undersköterska

Najat Khalil

Undersköterska

Marie Brefelt

Sjuksköterska

Mathias Ryd

Leg sjukgymnast

Tina Laserow

Fysioterapeut

Karina Blegvad

Medicinsk sekreterare