hälsokontroller hälsokontroller

Våra hälsokontroller

Att satsa på hälsa på arbetsplatsen är en viktig komponent och det skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det leder till ökad produktivitet, säkerhet och stark konkurrenskraft. I en hälsoundersökning kartläggs de viktigaste faktorerna som har betydelse för hälsan.
 • Hälso- och arbetsmiljöprofil

  • Kontroll av vissa viktiga medicinska parametrar som blodvärde, kolesterol, blodsocker, blodtryck, vikt, längd, bukhöjd
  • Hörseltest
  • Lungfunktionstest
  • Analys av individens riskfaktorer för ohälsa (frågeformulär, webbaserat)
  • Alkoholscreening
  • Ev. remiss för vidare undersökning/behandling
  • Om behov framkommer vid hälsokontrollen erbjuds ett kostnadsfritt besök till företagsläkaren
  • Utvärdering av prov- och analysresultat

  Den årliga hälsokontrollen sammanställs och redovisas på företaget muntligt eller skriftligt. OBS! Vissa delar utgår p.g.a sekretess.

 • Konditionsbedömning

  Ett cykeltest som mäter din syreupptagningsförmåga. Kan med fördel läggas till i hälso- och arbetsmiljöprofilen.

 • Nyanställningsundersökning

  En hälsodeklaration vid nyanställning betyder trygghet både för den nyanställda och för arbetsgivaren, oavsett om den nytillsatta tjänsten uttryckligen kräver en hälsodeklaration eller ej. Vi erbjuder:

  •  Kontroll av vissa viktiga medicinska parametrar såsom blodvärde, kolesterol, blodsocker,  blodtryck, vikt, längd, bukhöjd

  •  Hörseltest

  • Lungfunktionstest

  •  Drogtest och alkoholprover. (Analyskostnader tillkommer)

  •  Analys av individens hälsa (frågeformulär) med undertecknande av sanningsförsäkran

 • Hälsokontroll vid nattarbete

  i denna tjänst inkluderas en hälsokontroll

 • Medicinsk kontroll - arbete med vibrerande verktyg

  Tjänsten är avsedd för arbetsplatser som utsätter personal för vibrationer av olika slag  och avser att förebygga och förhindra att skador uppstår. Vibrationsscreening med 2PD-test, screeningformulär och info.

 • Rehabiliteringsstöd

  Arbetsgivaren kan få hjälp att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt råd kring hur kontakt med sjukskrivna ska skötas.

  Vi kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen. Vi hjälper till att utreda om en anställd drabbas av någon arbetsrelaterad sjukdom.

  • Specialistkompetens som företagsläkare, ergonom och psykolog medverkar vid  arbetsrelaterade sjukdomar

  • Individuell rehabutredning och rehabplanering

  • Medverkan vid arbetsanpassning t ex anpassningsgruppmöte

 • Missbruk- alkohol & droger på arbetplatsen

  Vi arbetar idag tillsammans med Nämndemansgården i missbruksfrågor. Du som arbetsgivare kan få hjälp med att utforma policys och handlingsprogram mot missbruk.

Man på promenad

Bli företagskund

Är du företagare och vill ansluta dig till oss? Vi erbjuder ditt företag hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom hälsokontroller, hälsosamtal, intyg i arbetslivet, rehabilitering, chefsstöd, psykologsamtal och utbildningar - allt i förebyggande syfte och med ett engagerat bemötande. Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

Huvudadress:

Regementsgatan 48
271 45 Ystad

Vi finns även på följande adresser:

 • Norregatan 8, Sjöbo
 • Pilevallsgatan 2, Tomelilla
 • Akutvägen 2, Simrishamn

Telefon (växel):

0411-720 30
Telefontid mån-fre 8.00-12.00

Maila oss gärna på:
foretagshalsa@capio.se