Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Grahm

Områdeschef/företagssköterska

Skicka e-post

Gunilla Olsson

Undersköterska

Skicka e-post

Ingrid Bankert

Ergonom/sjukgymnast

Skicka e-post

Lina Andersson

Kvalitetssamordnare & Koordinator

Skicka e-post

Lina Sjöström

Företagssköterska

Skicka e-post

Pia Sjetne

Företagssköterska

Skicka e-post

Reino Lindberg

Arbetsmiljöingengör

Skicka e-post

Sabina Hansson

Hälsopedagog

Skicka e-post

Sandra Lundgren

Sjuksköterska

Skicka e-post

Ted Rasmusson

Psykolog

Skicka e-post

Alexandra Alwén

Administratör

Skicka e-post

Martin Nilsson

Företagsläkare

Skicka e-post

Kerstin Adolfsson

Ergonom/Sjukgymnast

Skicka e-post

Karolina Mårtensson

Företagssköterska

Skicka e-post