Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Cecilia Nilsson

Verksamhetschef

rydsgard.novakliniken@capio.se

Alice Mauritsson

Medicinsk sekreterare

Anna Sandberg

Medicinsk sekreterare

Harriet Olsson

Samtalsterapeut

Jennie Sjöholm

Distriktssköterska

Carin Andersson

Sjuksköterska/Diabetes

Lina Hansson

Sjuksköterska/Hypertoni, hjärtsvikt

Sandra Steding

Sjuksköterska

Josefine Håkansson

Undersköterska

Oliver Willnow

Fysioterapeut

Jan-Olof Grym

Vik läkare

Alexandra Hendeberg

Sjuksköterska

Hélena Löfgren

Medicinsk sekreterare