Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Cecilia Nilsson

Verksamhetschef

rydsgard.novakliniken@capio.se

Alice

Medicinsk sekreterare

Anna

Medicinsk sekreterare

Harriet

Samtalsterapeut

Jennie

Distriktssköterska

Lina

Sjuksköterska/Hypertoni, hjärtsvikt

Sandra

Sjuksköterska/Diabetes

Josefine

Undersköterska

Jan-Olof

Specialistläkare i allmänmedicin

Alexandra

Sjuksköterska/Astma, KOL

Carl

Fysioterapeut

Catrin

Medicinsk sekreterare

Gisela

Distriktssköterska

Shahram

Specialistläkare i invärtesmedicin/Hemsjukvård

Rasoul

Vik läkare

Carina

Distriktssköterska/BVC