BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Rebecka Derving

Verksamhetschef

Ann-Mari Eriksson

BVC-sjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar 8.00-17.00.

Maria Nilsson

BVC-sjuksköterska

Telefontid helgfria vardagar 8.00-17.00.