Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Rebecka Derving

Verksamhetschef

Therese Österlind

Biträdande Verksamhetschef

Annette Lundström

Medicinsk sekreterare

Gunilla Lantz-Håkansson

Medicinsk sekreterare

Åsa Olsson

Medicinsk sekreterare

Therese Österlind

Medicinsk sekreterare

Sebastian Stork

Receptionist

Karin Dreier - Lembke

Receptionist

Anna Barthelsson

Specialist i allmänmedicin

Magnus Runnerstam

Specialist i allmänmedicin

Mirela Lungu

Specialist i allmänmedicin

Mikael Hinnas - Viborg

Läkare

Rickard Fahlström

Specialist i allmänmedicin

Maria Stremska

Specialist i allmänmedicin

Evelina Mawloud

ST-läkare allmänmedicin

Camilla Lydahl

Psykolog

Ana Greback Larsson

Kurator

Karin Nilsson

Distriktssköterska / diabetessköterska

Susanne Larsson

Distriktssköterska

Per-Olof Draper

Distriktssköterska

Lena Gustafsson

Sjuksköterska

Lina Holmberg

Sjuksköterska

Cecilia Viberg

Sjuksköterska

Charlotte Åberg

Sjuksköterska

Ulrika Åman

Diabetessköterska

Carolina Grenander

Undersköterska

Tina Rosenberg

Undersköterska

Lotta Nilsson

Undersköterska

Josephine Persson

Undersköterska

Fredrik Ekblad

Lokalvårdare