Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Lena Gustafsson

Verksamhetschef

Rebecka Derving

Biträdande Verksamhetschef

Annette Lundström

Medicinsk sekreterare

Gunilla Lantz-Håkansson

Medicinsk sekreterare

Therese Österlind

Medicinsk sekreterare

Sebastian Stork

Receptionist

Nathalie Jönsson

Receptionist

Anna Barthelsson

Specialist i allmänmedicin

Magnus Runnerstam

Specialist i allmänmedicin

Mirela Lungu

Specialist i allmänmedicin

Magnus Almholt

Specialist i allmänmedicin

Rickard Fahlström

Specialist i allmänmedicin

Maria Stremska

Specialist i allmänmedicin

Evelina Mawloud

ST-läkare allmänmedicin

Elisabeth Arenlind

Leg. psykolog / leg. psykoterapeut

KBT-inriktning och vidareutbildning i bl.a. mindfulness och hypnos.

Ingrid Johansson

Kurator

KBT steg 1.

Karin Nilsson

Distriktssköterska / diabetessköterska

Susanne Larsson

Distriktssköterska

Per-Olof Draper

Distriktssköterska

Lina Holmberg

Sjuksköterska

Cecilia Viberg

Sjuksköterska

Charlotte Åberg

Sjuksköterska

Ulrika Åman

Diabetessköterska

Carolina Grenander

Undersköterska

Tina Rosenberg

Undersköterska

Lotta Nilsson

Undersköterska

Josephine Persson

Undersköterska

Fredrik Ekblad

Lokalvårdare