Tandläkare på mottagningen. Tandläkare på mottagningen.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Isa Persson

Tandsköterska

Föräldraledig

Malin Sundén

Tandsköterska

Föräldraledig

Camilla Lindberg

Tandsköterska

Yvonne Stoltz

Tandsköterska

Madeleine Claesson

Tandsköterska

Hanna Bjelvér

Legitimerad tandhygienist

Marie Strömblad

Verksamhetschef

Lisa Huldt

Legitimerad tandläkare

Per Freij

Legitimerad tandläkare