Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Louise Åvik

Distriktssköterska

Sandra Nilsson

Distriktssköterska

Maria Olsson

Distriktssköterska

Ann-Christine Widéen

Medicinsk sekreterare

Emelie Jeppsson

Medicinsk sekreterare

Rose-Marie Nilsson

Medicinsk sekreterare

Sara Gummesson

Sjuksköterska

Erik Heibel

Specialist i allmänmedicin

Eva Iacobaeus

Specialist i allmänmedicin

Magnus Runnerstam

Specialist i allmänmedicin

Ture Andersson

Specialist i allmänmedicin

Ann-Marie Svensson

Undersköterska

Jeanette Nord

Undersköterska

Wazma Mosamem

Undersköterska

Marie Strömblad

Verksamhetschef