Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Carina Fritzell

Verksamhetschef/Interimschef

Jeanette Nord

Biträdande verksamhetschef

Kristina Åresund

Specialist i allmänmedicin

Lars Lindstedt

Distriktsläkare

Lennart Skoog

Specialist i allmänmedicin

Magnus Runnerstam

Specialist i allmänmedicin

Louise Åvik

Distriktssköterska

Maria Olsson

Distriktssköterska

Helena Holmberg

Sjuksköterska

Sara Gummesson

Sjuksköterska

Eva Jeppsson

Diabetessköterska

Martina Björkkvist

Leg sjukgymnast

Ann-Marie Svensson

Undersköterska

Wazma Mosamem

Undersköterska

Ann-Christine Widéen

Medicinsk sekreterare

Emelie Jeppsson

Medicinsk sekreterare

Rose-Marie Nilsson

Medicinsk sekreterare

Birgitta Mårtensson

Lokalvårdare

Lukas Krahner

Distriktssköterska