Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Carina Fritzell

Verksamhetschef/Interimschef

Jeanette Nord

Biträdande verksamhetschef

Kristina Åresund

Specialist i allmänmedicin

Louise Åvik

Distriktssköterska

Maria Olsson

Distriktssköterska

Helena Holmberg

Sjuksköterska

Sara Gummesson

Sjuksköterska

Eva Jeppsson

Diabetessköterska

Maria Möllerström

Specialistsjuksköterska, psykiatri

Martina Björkkvist

Leg sjukgymnast

Kia Odeving

Undersköterska

Wazma Mosamem

Undersköterska

Ann-Christine Widéen

Medicinsk sekreterare

Ronja Magnusson

Receptionist, vikarie

Rose-Marie Nilsson

Medicinsk sekreterare

Pia Söderberg

Medicinsk sekreterare, chefsstöd

Birgitta Mårtensson

Lokalvårdare

Jarek Laska

Specialist i allmänmedicin, vikarie

Björn Öqvist

Specialist i invärtsmedicin, vikarie