BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Elenor Nilsson

Verksamhetschef

Ann-Christin RedhamreSvensson

BVC-sjuksköterska

tomelilla.bvc@capio.se

Kerstin Ask

Distriktssköterska

Chris Håkansson

Undersköterska

tomelilla.bvc@capio.se