Kvinna läser av graviditetstest. Kvinna läser av graviditetstest.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Elenor Nilsson

Verksamhetschef

Chris Håkansson

Undersköterska

e-tjänster; www.1177.se

tomelillaqvinnohalsan@capio.se

Anina Aukea

Barnmorska

e-tjänster, www.1177.se

tomelilla.qvinnohalsan@capio.se

Charlotte Luhrs

Barnmorska