föräldrar med barn föräldrar med barn

Vårt utbud

Vi erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande.

 • Astma/Kol

 • Allergi

 • Demens

 • Diabetes

 • Hud

 • Injektioner

 • Inkontinens

 • Kostrådgivning/Dietist

 • Psykisk ohälsa

 • Sår och stygn

 • Vaccination

 • Äldretelefon

 • Högt blodtryck (hypertoni)

 • Provtagning (lab)

 • Influensavaccination 2020