Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Elenor Nilsson

Verksamhetschef

Evelina Persson

Receptionist

Carina Mårtensson

Medicinsk sekreterare

Mia Persson

Medicinsk sekreterare

Barbara Nilsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Lilia Werachanya

Specialistläkare i allmänmedicin

Maria Karlsson

Distriktssköterska

Kristin Andersson

Distriktssköterska

Lisette Ståhlbrand

Sjuksköterska

Yvonne Persson

Undersköterska

Magnus Lindberg

Specialist i allmänmedicin

Renée Vickhoff

Specialist i allmänmedicin

Mia Zaar Simonsen

Diabetessköterska

Malin Jönsson

Astma/KOL sköterska

Cecilia Assarsson

Spec allmänmed