Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Elenor Nilsson

Verksamhetschef

Jeannette Tärnbrannt

Specialist i allmänmedicin

Magnus Lindberg

Specialist i allmänmedicin

Barbara Nilsson

Specialistläkare i allmänmedicin och lungmedicin

Renée Vickhoff

Specialist i allmänmedicin

Carina Mårtensson

Medicinsk sekreterare

Mia Persson

Medicinsk sekreterare

Maria Karlsson

Distriktssköterska

Kristin Andersson

Distriktssköterska och diabetessköterska

Lisette Ståhlbrand

Sjuksköterska

Yvonne Persson

Undersköterska

Malin Jönsson

Astma/KOL sköterska

Ann-Christin Redhamre Svensson

Bvc sköterska

Chris Persson

Usk bvc och bmm

Charlotte Luhrs

Barnmorska

Anina Aukea

Barnmorska

Maria Erlandsson

Sjuksköterska

Boel Holm

Kurator

Frida Axberg

Dietist

Amanda Thomasdotter

Barnmorska