Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Carina Fritzell

Verksamhetschef

Lidija Jörgensen

Specialist i allmänmedicin

Pernilla Bruno

Specialist i allmänmedicin

Erik Fagerholm

ST-läkare

Moa Nordander

AT-läkare

Iréne Nilsson

Undersköterska

Eva Jeppsson

Diabetessjuksköterska

Berit Nilsson

Distriktssköterska

Sabina Bjursell

Distriktssköterska

Lovisa Magnusson

Leg sjuksköterska

Anders Eriksson

Sjukgymnast

Katarina Horstman

Medicinsk sekreterare

Pia Söderberg

Medicinsk sekreterare

Sandra Svensson

Medicinsk sekreterare

Linda Nilsson

Undersköterska

Kerstin Gunnarsson

Distriktssköterska

Ingela Eknäs

Distriktssköterska

Carina Palmqvist

Leg sjuksköterska

Rebecka Borcea

Leg sjuksköterska