Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Marie Strömblad

Verksamhetschef

Patrik Prahl

Verksamhetschef/interimschef

Lidija Jörgensen

Specialist i allmänmedicin

Pernilla Bruno

Specialist i allmänmedicin

Iréne Nilsson

Undersköterska

Eva Jeppsson

Specialistsjuksköterska

Berit Nilsson

Distriktssköterska

Camilla Johansson

Sjuksköterska

Ingela Ahlgren

Sjuksköterska

Lovisa Magnusson

Sjuksköterska

Anders Eriksson

Sjukgymnast

Marianne Friedman

Kurator

Katarina Horstman

Medicinsk sekreterare

Helena Lindberg

Medicinsk sekreterare

Pia Söderberg

Medicinsk sekreterare

Sandra Svensson

Medicinsk sekreterare

Linda Nilsson

Undersköterska

Ylva Landström

Sjuksköterska

Kerstin Gunnarsson

Distriktssköterska

Lars Lindstedt

Leg läkare