Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Patrik Prahl

Verksamhetschef/interimschef

Lidija Jörgensen

Specialist i allmänmedicin

Pernilla Bruno

Specialist i allmänmedicin

Liz Medina

ST-läkare

Iréne Nilsson

Undersköterska

Eva Jeppsson

Specialistsjuksköterska

Berit Nilsson

Distriktssköterska

Annika Lindberg

Leg sjuksköterska

Lovisa Magnusson

Leg sjuksköterska

Marianne Friedman

Kurator

Anders Eriksson

Sjukgymnast

Katarina Horstman

Medicinsk sekreterare

Pia Söderberg

Medicinsk sekreterare

Sandra Svensson

Medicinsk sekreterare

Linda Nilsson

Undersköterska

Kerstin Gunnarsson

Distriktssköterska

Ingela Eknäs

Distriktssköterska

Lars Lindstedt

Leg läkare

Farshid Taghinejad

Leg läkare