Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Carina Fritzell

Verksamhetschef

Jeanette Nord

Biträdande verksamhetschef

Pernilla Bruno

Specialist i allmänmedicin

Erik Fagerholm

ST-läkare

Eva Jeppsson

Diabetessjuksköterska

Berit Nilsson

Distriktssköterska

Lisa Stjernkvist

Distriktssköterska

Lovisa Magnusson

Leg sjuksköterska

Maria Möllerström

Specialistsjuksköterska, psykiatri

Iréne Nilsson

Undersköterska

Anders Eriksson

Sjukgymnast

Linda Nilsson

Undersköterska

Katarina Horstman

Medicinsk sekreterare

Pia Söderberg

Medicinsk sekreterare, chefsstöd

Sandra Svensson

Medicinsk sekreterare

Jessika Rinholt

Receptionist

Jarek Laska

Specialist i allmänmedicin, vikarie

Ingela Eknäs

Distriktssköterska, vikarie

Kerstin Gunnarsson

Distriktssköterska, vikarie

Lukas Krahner

Distriktssköterska, vikarie