Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anette Månsson

Tf Verksamhetschef

Ingmar Holmström

Naprapat

Carina Persson

KBT/Samtalsterapeut

Ann-Margreth Lundin

vaccinationssköterska

Charlotte Olin

Diabetessköterska

Martina Eriksson

Astma/KOL-sjuksköterska

Mia Persson

Diabetessköterska

Lisbeth Olsson

Psykoterapeut