Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Persson

Verksamhetschef

Annette Bladh

Bitr Verksamhetschef/Undersköterska

Gunnar Bonde

Spec i allmänmedicin

Soumia Taimour

Spec i allmänmedicin

Dragana Carapic

Distriktsläkare

Martin Renvert

Spec i allmänmedicin

Amir Almashat

leg läkare

Agneta Erlandsson

Medicinsk sekreterare

Anita Eklinder

Medicinsk sekreterare

Maj Håkansson

Medicinsk sekreterare

Andrea Lindberg Lavlok

Medicinsk sekreterare

Åsa Danielsson

Medicinsk sekreterare

Kristina Starnäs Nilsson

IT-samordnare

Elna Rosspher

Distriktssköterska

Eva-Lott Jansson

Sjuksköterska

Diana Rolf

Sjuksköterska

Hanna Persson

Sjuksköterska

Britt-Louise Persson

Undersköterska

Marie-Louise Kvalvik

Undersköterska

Marléne Åkesson

Undersköterska

Charlott Olin

Diabetessköterska

Ingmar Holmström

Naprapat

Carina Persson

KBT/Samtalsterapeut

Lisbeth Olsson

Psykoterapeut

Kerstin Ask

Vaccinationssköterska

Annelie Haak

Vårdadministratör