Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Susanne Persson

Verksamhetschef

Annette Bladh

Bitr Verksamhetschef/Undersköterska

Gunnar Bonde

Specialistläkare i allmänmedicin

Jill Gullstrand

Specialistläkare i allmänmedicin

Soumia Taimour

Specialistläkare i allmänmedicin

Ali Dalfi

legitimerad läkare

Dragana Carapic

Distriktsläkare

Agneta Erlandsson

Medicinsk sekreterare

Anita Eklinder

Medicinsk sekreterare

Maj Håkansson

Medicinsk sekreterare

Veronica Fischer-Ehrnborn

Medicinsk sekreterare

Åsa Danielsson

Medicinsk sekreterare

Agneta Casey

Sjuksköterska

Eva-Lott Jansson

Sjuksköterska

Diana Rolf

Sjuksköterska

Britt-Louise Persson

Undersköterska

Marie-Louise Kvalvik

Undersköterska

Mia Persson

Diabetessköterska

Charlott Olin

Diabetessköterska

Ingmar Holmström

Naprapat

Carina Persson

KBT/Samtalsterapeut

Lisbeth Olsson

Psykoterapeut

Kerstin Ask

Vaccinationssköterska

Annelie Haak

Vårdadministratör