Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anette Månsson

Bitr verksamhetschef

Gunnar Bonde

Specialistläkare i allmänmedicin

Jill Gullstrand

Specialistläkare i allmänmedicin

Soumia Taimour

Specialistläkare i allmänmedicin

Agneta Erlandsson

Medicinsk sekreterare

Anita Eklinder

Medicinsk sekreterare

Maj Håkansson

Medicinsk sekreterare

Veronica Fischer-Ehrnborn

Medicinsk sekreterare

Åsa Danielsson

Medicinsk sekreterare

Agneta Casey

Sjuksköterska

Camilla Oskarsson

Sjuksköterska

Eva-Lott Jansson

Sjuksköterska

Annette Bladh

Undersköterska

Britt-Louise Persson

Undersköterska

Marie-Louise Kvalvik

Undersköterska

Mia Persson

Diabetessköterska

Charlott Olin

Diabetessköterska

Ingmar Holmström

Naprapat

Carina Persson

KBT/Samtalsterapeut

Lisbeth Olsson

Psykoterapeut

Diana Rolf

Sjuksköterska

Maria Härstedt

Sjuksköterska

Dragana Carapic

Distriktsläkare

Kerstin Ask

Vaccinationssköterska

Ali Dalfi

legitimerad läkare

Dorota Solberg

Distriktssköterska

Annelie Haak

Vårdadministratör

Susanne Persson

verksamhetschef