Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christina Nilsson

Verksamhetschef

Annette Bladh

Bitr Verksamhetschef/Undersköterska

Soumia Taimour

Spec invärtesmedicin

Gunnar Bonde

Spec i allmänmedicin

Dragana Carapic

Spec i allmänmedicin

Martin Renvert

Spec i allmänmedicin

Agneta Erlandsson

Medicinsk sekreterare

Anita Eklinder

Medicinsk sekreterare

Maj Håkansson

Medicinsk sekreterare

Åsa Danielsson

Medicinsk sekreterare

Kristina Starnäs Nilsson

IT-samordnare/Admin-stöd

Elna Rosspher

Distriktssköterska

Barbro Anderberg

Distriktssköterska

Sabrina Löfberg

Distriktssköterska

Eva-Lott Jansson

Sjuksköterska

Ida Hedvall

Sjuksköterska

Hanna Persson

Sjuksköterska

Cliff Jackby

Samtalsterapeut

Britt-Louise Persson

Undersköterska

Marie-Louise Kvalvik

Undersköterska

Marléne Åkesson

Undersköterska

Ulrika Mårtensson

Undersköterska

Charlotte Olin

Diabetessköterska

Ewa Mazij

Diabetes-/distriktssköterska

Ingmar Holmström

Fysioterapeut

Kerstin Ask

Vaccinationssköterska