BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christina Nilsson

Verksamhetschef

Ann-Helen Cimmerholm

Distriktssköterska, BVC-sjuksköterska

Eva Persson

Barnsjuksköterska BVC

Linda Berg

Barnsjuksköterska BVC