Fysioterapeut hjälper kvinna med träning. Fysioterapeut hjälper kvinna med träning.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Anna Sundström

Legitimerad sjukgymnast

Helena Anker-Kofoed

Legitimerad sjukgymnast

Jenny Svensson

Legitimerad sjukgymnast

Ulf Johansson

Legitimerad sjukgymnast

Oliver Willnow

Legitimerad sjukgymnast

Christina Nilsson

Verksamhetschef