Tandläkare på mottagningen. Tandläkare på mottagningen.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Ylva Gren

Legitimerad tandläkare

Sofia von Platen

Legitimerad tandläkare

Föräldraledig

Elisabeth Andersson

Legitimerad tandhygenist

Tina Rosenbäck

Legitimerad tandhygenist

Britt-Marie Lennartsson

Tandsköterska

Kristina Jönsson

Tandsköterska

Christina Ringblom

Tandsköterska

Marie Strömblad

Verksamhetschef

Ulrika Freij

Legitimerad tandläkare

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn