Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christina Nilsson

Verksamhetschef

Bengt Johansson

Specialistläkare i allmänmedicin

Bodil Herrström

Specialistläkare i allmänmedicin

Susanne Delavaran

Specialistläkare i allmänmedicin

Andras Könyves

Specialistläkare i allmänmedicin

Kim Robild

Läkare

Margaretha Bjärtorn-Söderlund

Medicinsk sekreterare

Fanny Andersson

Medicinsk sekreterare

Ingrid Andersson

Distriktssköterska

Gertrud Andersson

Sjuksköterska

Johanna Lammer

Sjuksköterska

Ulrika Skoog

Sjuksköterska

Eivor Andersson

Sjuksköterska

Janet Åberg

Undersköterska

Ulrika Mårtensson

Undersköterska