Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christina Nilsson

Verksamhetschef

Annette Bladh

Bitr verksamhetschef

Bengt Johansson

Specialistläkare i allmänmedicin

Bodil Herrström

Specialistläkare i allmänmedicin

Andras Könyves

Specialistläkare i allmänmedicin

Mahfam Sohrabi Azad

Specialistläkare i allmänmedicin

Ulf Bergström

Hemsjukvårdsläkare

Soumia Taimour

Hemsjukvårdsläkare

Mariyah Rasuli

Läkare

Margaretha Bjärtorn-Söderlund

Medicinsk sekreterare

Fanny Andersson

Medicinsk sekreterare

Pauline Ek

Medicinsk sekreterare

Anita Eklinder

Medicinsk sekreterare

Gertrud Andersson

Sjuksköterska

Johanna Lammer

Sjuksköterska

Ulrika Skoog

Sjuksköterska

Eivor Andersson

Sjuksköterska

Janet Åberg

Undersköterska

Ulrika Mårtensson

Undersköterska

Cliff Jackby

Samtalsterapeut

Kristina Starnäs Nilsson

IT-samordnare/Admin-stöd