2019-09-20, 00:00

Höstens influensavaccin

Årets vaccinering mot influensa påbörjas efter den 19 november.
Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christina Nilsson

Verksamhetschef

Maria Persson

Administratör

Ingrid Andersson

Distriktssköterska

Bengt Johansson

Specialistläkare i allmänmedicin

Bodil Herrström

Specialistläkare i allmänmedicin

Per Ekström

Specialistläkare i allmänmedicin

Susanne Delavaran

Specialistläkare i allmänmedicin

Margaretha Bjärtorn-Söderlund

Medicinsk sekreterare

Petra Ekström

Medicinsk sekreterare

Sofia Anker Kofoed

Receptionist

Gertrud Andersson

Sjuksköterska

Johanna Lammer

Sjuksköterska

Ros Marie Edvardsson

Sjuksköterska

Ulrika Skoog

Sjuksköterska

Eivor Andersson

Sjuksköterska

Janet Thysell

Undersköterska

Ulrika Mårtensson

Undersköterska

Elisabeth Hallberg

Kurator

Lisbeth Olsson

Psykoterapeut

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn