Personal på Capio. Personal på Capio.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på all personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Christina Nilsson

Verksamhetschef

Ingrid Andersson

Distriktssköterska

Bengt Johansson

Specialistläkare i allmänmedicin

Bodil Herrström

Specialistläkare i allmänmedicin

Susanne Delavaran

Specialistläkare i allmänmedicin

Margaretha Bjärtorn-Söderlund

Medicinsk sekreterare

Gertrud Andersson

Sjuksköterska

Johanna Lammer

Sjuksköterska

Ros Marie Edvardsson

Sjuksköterska

Ulrika Skoog

Sjuksköterska

Eivor Andersson

Sjuksköterska

Janet Thysell

Undersköterska

Ulrika Mårtensson

Undersköterska

Elisabeth Hallberg

Kurator

Lisbeth Olsson

Psykoterapeut

Andras Könyves

Specialistläkare i Allmänmedicin

Melanie Söderlund

Receptionist