BVC-sjuksköterska pratar med barn. BVC-sjuksköterska pratar med barn.

Vi som arbetar här

Här hittar du namn och yrkestitel på personal som arbetar hos oss.

Om du kontaktar oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen, du kan därför inte få råd i medicinska frågor. 

Storktelefon

telefon för nyfödda och nyinflyttade

Sofia Bond

Barnsjuksköterska

Lena H. Selberg

Barnsjuksköterska

Josefin Hero

Barnsjuksköterska

Charlotta Vestlund

Barnsjuksköterska

Sara Sjöstedt

Barnsjuksköterska